Annons

Besöksnäringen bildar rådgivande forum åt Visit Sweden

zoom Foto: Samuel Unéus, pressbild
Foto: Samuel Unéus, pressbild
NYHETER. Det numera helstatliga Visit Sweden ska fortsätta ha ett nära samarbete med besöksnäringen. Bland annat genom ett externt rådgivande forum. Det klubbades på Visit Swedens extra bolagsstämma i fredags.
Annons

Den 19 december 2019 meddelade Visit Sweden och näringsdepartementet att marknadsföringsbolaget, som sedan tidigare har hälftenägts av besöksnäringen genom Svensk Turism, blir helstatligt per 2020. Anledningen är bland annat att förutsättningarna för Visit Swedens verksamhet har förändrats, enligt näringsminister Ibrahim Baylan, och att bolaget ”möter nya utmaningar idag jämfört med tidigare”.

– För att kunna arbeta strategiskt med att utveckla den svenska besöksnäringen behöver Visit Sweden under kommande år ställa om och effektivisera sin verksamhet. Omställningen kommer bland annat innebära att verksamheten koncentreras mer till Sverige och att bolaget får ett mer digitalt arbetssätt, säger Ibrahim Baylan till Besöksliv.

Ibrahim Baylan säger att besöksnäringen är en prioriterad fråga för regeringen.

 – Utgångspunkten är att Visit Sweden även fortsättningsvis ska vara en nyckelaktör i arbetet att utveckla den svenska besöksnäringen. Regeringen tar nu för första gången fram en strategi som ska utgöra ett samlat grepp om turismpolitiken och som syftar till att befästa besöksnäringens roll som jobb-, integrations- och exportmotor för Sverige. Detta är bara möjligt att göra i samverkan med och genom en god dialog med näringen.

Hur ska ni samarbeta med näringslivet i marknadsföringen av Sverige framledes?

 – Vid Visit Swedens extra bolagsstämman den 17 januari beslutade staten som ägare att bolaget ska etablera ett fristående rådgivande forum med representanter utsedda av Svensk Turism vars syfte är att genom intressentdialog tillvarata besöksnäringens kompetens inför marknadsföringen av Sverige.

Vilka och hur många representanter som ska utses är inte klart, men Svensk Turisms ordförande Susanne Andersson Pripp är nöjd med upplägget.

– Vi är glada att vi i samverkan med näringsdepartementet ska bilda detta advisory  board. Vi är inte klara med detaljerna ännu, men vi är positivt inställda till att ha fått möjligheterna att ta fram formerna för detta, säger hon till Besöksliv.

Läs mer om den nationella strategin HÄR.