Annons

”Besöksnäringen klarar ingen kostnadsökning”

zoom Foto: Visita/Colourshop
Foto: Visita/Colourshop
NYHETER. Avtalsförhandlingarna mellan Visita och HRF är nu inne i ett intensivt skede. ”Jag hoppas att samtliga parter kan ta ansvar i detta läge, så att vi slipper se en våg av konkurser där ännu fler förlorar sina jobb”, säger Torbjörn Granevärn, förhandlingschef Visita.
Annons

När pandemin slog till i våras pausades de pågående avtalsförhandlingarna och de befintliga avtalen förlängdes. Den 6 oktober återupptogs förhandlingarna mellan Visita och HRF, nu med en delvis ny spelplan eftersom coronakrisen har skakat branschen i sina grundvalar och därmed förändrat läge vid förhandlingsbordet.

– Från vårt perspektiv är förhandlingarna lite av ett konststycke att genomföra just i år. Vi befinner oss i en historisk kris, vi måste ha ett stort fokus på att minimera kostnaderna och samtidigt skapa de bästa förutsättningarna för att besöksnäringen ska kunna växa sig stark igen när krisen är över, säger Torbjörn Granevärn, förhandlingschef Visita.

Som en effekt av det förändrade läget, samt även av de nyligen avslutade LAS-förhandlingarna, har HRF kommit med två nya yrkanden. Ett av kraven är att den som varit anställd längst ska ha större skydd mot minskad arbetstid, vilket i praktiken skulle kunna innebära en inskränkt rätt att som arbetsgivare placera om sina anställda vid arbetsbrist.

Torbjörn Granevärn vill inte kommentera Visitas ställningstagande till HRFs krav under pågående förhandling, men konstaterar att det redan finns lagstiftning som reglerar detta. Av samma anledning vill han inte heller uttala sig om det andra nytillkomna kravet från HRF, som gäller kontrollen av mertid för deltidsanställda.

– Det jag kan säga är att i den mån vi kan konstatera att det finns ett överutnyttjande av mertid i branschen har vi ett gemensamt intresse av att komma åt det. Vi vill attrahera bra medarbetare och därmed vill vi kunna erbjuda bra villkor. Men just nu har jag svårt att se att besöksnäringen klarar av någon kostnadsökning alls.

HRF var tydliga i våras med att de inte skulle lägga in trygghetsfrågor i kraven, men har nu ändå kommit med dessa två kompletteringsyrkanden. Hur ser Visita på detta?

– Även om HRF mycket riktigt uttryckte sig så, finns alltid rätten att tillföra ytterligare krav till förhandlingarna. Det är bara för Visita att acceptera.

Vad hoppas du förhandlingarna ska leda till?

– Jag hoppas att samtliga parter kan ta ansvar i detta läge, så att vi slipper se en våg av konkurser där ännu fler förlorar sina jobb. Att ansvarskänslan kan gå före att man till varje pris vill försöka få ut mer pengar. Och så hoppas jag att vi ihop med HRF kan skapa förutsättningar för medarbetare att kunna påverka sin egen lön. Det tror jag är en viktig pusselbit för att vi ska kunna attrahera fler till branschen, säger Torbjörn Granevärn.