Annons

Dalarna vill göra landsbygden hörd i Almedalen

zoom Elsmari Julin och AlmeDalarna är aktiva under Almedalen.  Foto: AlmeDalarna
Elsmari Julin och AlmeDalarna är aktiva under Almedalen. Foto: AlmeDalarna
NYHETER. Dalarna är välrepresenterade under årets politikervecka i Almedalen på Gotland. "Många av de utmaningar vi har på landsbygden är också hela Sveriges utmaning", säger Elsmari Julin, chef för Regionala utvecklingsförvaltningen i Region Dalarna.
Annons

Det är viktigt att landsbygden hörs i sammanhang där makthavare möts för att diskutera samhällets utveckling, menar Elsmari Julin.

– Vi vill lyfta frågor som är angelägna för alla som bor utanför storstaden. En stor del av Sveriges export kommer från Dalarna så vi är viktiga för Sverige. Pratar vi besöksnäring kommer Dalarna på fjärde plats efter storstadslänen, säger hon.

För fjärde året i rad gör Dalarnas kommuner och aktörer som Region Dalarna och kunskapsarenan 2047 Science Center en gemensam satsning i Almedalen. Under namnet AlmeDalarna samarbetar de för att driva Dalarnas viktigaste frågor och representeras av ett 70-tal personer på plats i Almedalen. I år är det Falun-Borlänge-regionen med vd Eva-Lena Palander i spetsen som äger projektet och står för arrangemanget.

– Behovet av att samverka och hitta bra strukturer för att jobba effektivt tillsammans är ett genomgående tema här i Almedalen, oavsett om vi pratar om ungas villkor på landsbygden eller infrastruktur, säger Elsmari Julin.

Hon menar att ett av regionens stora problem är kompetensförsörjningen.

– Den stora samhällsutmaningen är att få händerna att räcka till. Vi måste fokusera på att få utbildningsystem att fungera och ta vara på den kompetens som nya svenskar i området besitter. Vi behöver varenda en. Därtill behöver infrastrukturen fungera bättre.

Under tisdagen och onsdagen arrangerade AlmeDalarna nio seminarier som bland annat handlade om infrastruktur, bostadsbygge utanför storstadsbubblan och hur kommuner kan skapa förutsättningar för besöksnäringen att växa i kulturhistoriska miljöer. Två av tisdagens välbesökta seminarier fokuserade på regionens unga. Region Dalarna och MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, höll i seminarierna. De gör tillsammans med kommunerna en undersökning vart tredje år för att ta reda på vad ungdomarna i Dalarna tycker och tänker.

– Syftet är att ta vara på deras åsikter och idéer. De känner sig ofta utanför, att de inte är tillräckligt delaktiga i samhället. Man kan anses vara en ”loser” om man stannar kvar i hemtrakten. Hur får vi unga människor att känna sig delaktiga och hur kan man ta vara på dem i beslutsfattande?

Utöver de nio seminarierna har Dalarna också representerats i andra aktiviteter. Exempelvis anordnade Högskolan Dalarna seminarierna ”Hur stärker vi besöksnäringen tillsammans?” och ”Vems ansvar är det att kompetenshöja besöksnäringen?”.

– De som är här får med sig tankar, idéer, funderingar och kontakter att jobba vidare med. Som kompetensutveckling är den här veckan väldigt bra, säger Elsmari Julin.