Annons

Destination Åsnen på internationell topplista för hållbarhetsarbete

zoom Åsnen har placerat sig på en internationell topp-100- lista över hållbara destinationer i världen. – Det handlar om att identifiera möjligheter, menar Karin Nilsson, ansvarig för Åsnens utveckling. Foto: Colorbox/ Hans Runesson
Åsnen har placerat sig på en internationell topp-100- lista över hållbara destinationer i världen. – Det handlar om att identifiera möjligheter, menar Karin Nilsson, ansvarig för Åsnens utveckling. Foto: Colorbox/ Hans Runesson
NYHETER. Att skapa hållbara besök i syfte att utveckla områdets rast-och lägerplatser är Nationalparksdestinationen Åsnens huvudfokus nu. Ett arbete som resulterat i internationell uppmärksamhet och utmärkelse - och därtill bidrar till utvecklingen för regionens hela besöksnäring. 
Annons

Med det växande antalet turister – inhemska såväl som internationella – ökar kraven på övernattningsmöjligheter, toaletter och sophantering. De senaste åren har fler företagare i området därför satsat på att turistanpassa sina verksamheter och nya företag. Exempelvis har en ny handelsträdgård med mat och kafé, öppnat upp. Områdets utveckling bygger på att  hållbarhetsfokus är en förutsättning – både socialt, ekonomiskt och ekologiskt, enligt Karin Nilsson som är ansvarig för Åsnens utveckling på Destination Småland.

– Det handlar om att identifiera möjligheter, men också eventuella framtida problem. Som att skapa en dialog med privata markägare för undvika konflikter. Utan ett gemensamt och långsiktigt hållbarhetstänk tappar hela destinationen i attraktionskraft. Åsnen med dess fantastiska övärld är vår viktigaste råvara.

En nyckel till framgången med utvecklingen av Åsnen menar hon, ligger i att man började “i andra ändan”. I inledningsstadiet av planeringen inför öppnandet av nationalparken som invigdes 2018 samlade man näringsliv såväl som lokalsamhället för att sätta riktlinjerna för den framtida destinationen. Utifrån gemensamma värdegrunder lanserade man sedan Åsnen under ett samlat varumärke.

– Underifrånperspektivet, där alla berörda omfamnades redan från början, har varit jätteviktigt. Målet med utvecklingsarbetet var att den skulle gynna alla – företagare, boende och besökare såväl som djur och natur, säger Karin Nilsson.

En effekt av Åsnens hållbarhetsarbete är att de finns presenterade på webbsidan Good Travel Guides resewebbsida. Huruvida den exponeringen bidragit till att öka antalet besöksnätter har Karin Nilsson ännu svårt att svara på, däremot menar hon att uppmärksamheten kring destinationens hållbarhetsarbete skapat en stolthet som ger ringar på vattnet.

– Det uppmuntrar och inspirerar företagare att fortsätta att utveckla sina verksamheter med ytterligare ökat hållbarhetsfokus, säger Karin Nilsson.