Annons

”En perfekt klangbotten att arbeta vidare med”

zoom ”Kan man som chef ta tillvara på denna trivsel och entusiasm kan man göra det ännu bättre för alla på jobbet”, säger Greta Svensson, kommunikationschef på Arbetsmiljöverket.
”Kan man som chef ta tillvara på denna trivsel och entusiasm kan man göra det ännu bättre för alla på jobbet”, säger Greta Svensson, kommunikationschef på Arbetsmiljöverket.
NYHETER. Passionerade medarbetare som brinner för att skapa en ännu bättre arbetsmiljö. Den bilden av hotell- och restauranganställda tonar fram i Arbetsmiljöverkets stora attitydundersökning.
Annons

Det är första gången som Arbetsmiljöverket i större skala har undersökt allmänhetens inställning till arbetsmiljöarbete och resultatet är spännande läsning för arbetsgivare i hotell- och restaurangbranschen.

Ingen annan bransch visar upp samma nivå av engagemang i arbetsmiljöfrågor bland sina anställda. Hela 93 procent är engagerade i arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats och fyra av tio vill engagera sig ännu mer i den egna arbetsmiljön.

– Som arbetsgivare behöver man alltså inte tvivla på om det finns intresse för dessa frågor eller inte, svaret är väldigt entydigt på den frågan. Här har man en perfekt klangbotten att arbeta vidare med när det gäller arbetsmiljöfrågor, säger Greta Svensson, kommunikationschef på Arbetsmiljöverket.

Men hotell- och restaurangbranschen sticker även ut genom att det är här som de anställda trivs allra bäst på sina jobb. Tre av tio var mycket nöjda, strax över hälften ganska nöjda.

– Uppenbarligen gör man någonting rätt eftersom medarbetarna ser ut att vara ovanligt nöjda med sina jobb. Kanske är hotell- och restaurangbranschen extra duktig på arbetsmiljöfrågor? Klart är i alla fall att jobbar man som chef aktivt med arbetsmiljöfrågor kan man ta tillvara på denna trivsel och entusiasm och göra det ännu bättre för alla på jobbet.

När man tittar på av vilka anledningar hotell- och restauranganställda är engagerade i  arbetsmiljöfrågor, pekar svaren framför allt på psykosociala orsaker. Sammanlagt 74 procent engagerar sig för att göra det trivsammare på jobbet för alla och för att säkra att ingen ska må dåligt på sin arbetsplats.

– Hotell- och restaurangbranschen är en rolig bransch men kan vara tuff att verka i. Det är ju även i vissa fall ett tungt arbete under tidspress, säger Greta Svensson som har egna erfarenheter av branschen från ett extrajobb på en restaurang under studietiden.

Hon poängterar att det krävs djupare kunskaper för att kunna ge ett klart svar på varför just de psykosociala frågorna är de som engagerar mest, men spekulerar fritt kring att till exempel vissa kundkontakter kan vara väldigt krävande och en hel del skinn på näsan kan vara nödvändigt.

– Även den som själv trivs med sitt jobb känner ju ofta till någon som mår dåligt på sitt jobb. Jag tror att det finns en större öppenhet kring detta idag, det handlar om en förändrad tidsanda. Det är ju verkligen positivt att se att det slår igenom så tydligt i en sån här stor undersökning.