Annons

”Ett steg rätt riktning”

zoom I utredningsarbetet har man inspirerats av Yrkeshögskolans sätt att jobba. Foto: Visita
I utredningsarbetet har man inspirerats av Yrkeshögskolans sätt att jobba. Foto: Visita

NYHETER. Sveriges gymnasie- och vuxenutbildningar behöver ses över för att bättre anpassas efter regionala och nationella kompetensbehov. Det slår en ny utredning fast. Visita välkomnar betänkandet som överlämnats till utbildningsminister Anna Ekström (S).  
Annons

– Utredningen är ett steg  rätt riktning. Det är rimligt att utbudet i gymnasieskolan styrs av en sammanvägd bedömning av elevernas önskemål och arbetsmarknadens behov, säger Peter Thomelius Utbildnings-& HR-chef på Visita.

–  Vi behöver också en mer flexibel gymnasieskola där högskolebehörighet per automatik finns på yrkesprogrammen. När det gäller vuxenutbildningen bör arbetsmarknadens behov vara det som i huvudsak styr dimensioneringen, säger Peter Thomelius.

Regeringens särskilda utredare Lars Stjernkvist har i huvudsak utgått från just dessa problemställningar i de två år långa utredningsarbetet:

 – Idag förmår vi varken att anpassa utbildningsutbudet efter de behov som finns på arbetsmarknaden eller att erbjuda utbildning efter den enskilda individens behov. Det vi har lagt fram kan hjälpa till att lösa detta, säger Lars Stjernkvist.

I uppdraget har det inte ingått att titta på Yrkeshögskolan.

– YH-utbildningarna fungerar väldigt bra i Sverige och jag har under utredningsarbetet försökt sätta mig bättre in i och lära mig av Yrkeshögskolans sätt att arbeta – hur de analyserar behoven, säger Lars Stjernkvist.

Förslagen i betänkandet kan inte ha annat än en indirekt påverkan på Yrkeshögskolan, men Lars Stjernkvist hoppas att en förbättrad möjlighet till vuxenutbildning också ska öka intresset och behovet av YH-utbildningar. Visitas Peter Thomelius är inne på samma spår:

Blir förslagen verklighet säkerställer det att tillgängligheten för yrkesutbildning ökar vilket är positivt, inte minst för besöksnäringen. Ett allsidigt utbud är viktigt både för elevernas valmöjligheter och företagens kompetensförsörjning. Vi ser fram emot att närmare ta del av utredningen, men bedömer att flera förslag ligger i rätt riktning.