Annons

EU-pengar ska rädda Blekinges besöksnäring

zoom Lotta Johansson, projektledare på Visit Blekinge. Foto: Privat
Lotta Johansson, projektledare på Visit Blekinge. Foto: Privat
NYHETER. Jobben i Blekinges pandemidrabbade besöksnäring ska räddas med stöd från EU och region Blekinge.
– Syftet är att behålla och öka intäkterna med nya hållbara produkter och digitalisering, säger Lotta Johansson, projektledare på Visit Blekinge.
Annons

Omkring hälften av de cirka tusen jobben i Blekinges besöksnäring riskerar att försvinna till följd av coronakrisen, enligt en rapport från Visita

– Det är den viktigaste förklaringen till att vi drog igång det här projektet, säger Lotta Johansson.

Paddling i skärgården, fiske i Mörrumsån och hårdrock på Sweden Rock är några av de aktiviteter som brukar locka besökare till Blekinge. Pandemin har drabbat många av de 800 företagen i besöksnäringen, varav de flesta är småföretag med 1-9 anställda.

Fram till våren 2023 satsas 6,4 miljoner på att stötta besöksnäringen i projektet som döpts till CoTourism. Mindre och medelstora företag kan få hjälp med att utveckla affärerna så att de står bättre rustade inför framtiden.

Hållbarhet är ett av de områden som stöttas. Sverige utsågs nyligen till världens mest hållbara turistdestination av undersökningsföretaget Euromonitor International och Lotta Johansson ser en möjlighet för företagen att dra nytta av detta med nya produkter.

Företagen kommer också att få hjälp med att digitalisera verksamheten, till exempel bokningen.

Något direkt finansiellt stöd till företagen handlar det inte om. Pengarna ska i stället användas till att hyra in konsulter som ska hjälpa företagen med rådgivning, utbildning och införande. Tanken är också att några influencers ska medverka i projektet.

– De är snabba på digitala marknadsföring och kan vara med och hjälpa och stötta.

Projektet är än så länge i startfasen och kommer under våren att gå in i nästa skede där företagens behov ska analyseras. I höst tas det slutliga steget där konkreta insatser börjar göras i företagen. Lotta Johansson hoppas få in ett femtiotal företag och hittills har 20-25 stycken anmält sitt intresse.

– Jag vill inte exkludera någon. Om de uppfattar att de är ett företag i besöksnäringen ska de få möjligheten att vara med. Gränsen går vid 249 anställda. Det kostar inget för företagen, men de investerar tid och engagemang genom att delta. Man tar inte del av hjälpen om den inte passar in eller kommer till nytta i sin verksamhet, så den urvalsprocessen kommer nog bli naturlig, säger Lotta Johansson.