Annons

Svagt intresse för mikrostöd

zoom Mikrostödet riktade sig till företag för att utveckla en ny tjänst eller produkt som rör internationalisering eller digitalisering. Foto:Colourbox
Mikrostödet riktade sig till företag för att utveckla en ny tjänst eller produkt som rör internationalisering eller digitalisering. Foto:Colourbox
NYHETER. Endast 2,7 miljoner kronor har delats ut till naturturismföretag sedan stödet utlystes av Tillväxtverket för drygt ett år sedan. Projektet, som omfattade ett stöd om totalt 10 miljoner kronor, ska utvärderas i februari 2020.
Annons

I mitten av juni 2018 utlyste Tillväxtverket möjligheten för naturturismföretag att ansöka om ekonomiskt stöd i form av så kallat mikrostöd på mellan 15 000 och 50 000 kronor. Totalt fanns 10 miljoner kronor att delas ut.

Stödet riktade sig till företag som bland annat ville utveckla en ny tjänst eller produkt som rör ”internationalisering, eller digitalisering, inklusive mässkostnader” inför naturturismkongressen Adventure Travel World Summit 2019, som startar idag.

Även om projektet stängs först i februari 2020, kan man redan nu konstatera att få företag har ansökt. Av totalt 10 miljoner kronor att fördela har Tillväxtverket beviljat stöd om endast 2,7 miljoner. Det innebär i runda slängar att om samtliga har ansökt om maxbeloppet, skulle det röra sig om 54 företag som har fått mikrostöd.

– Jag kan inte svara på hur många som har sökt eftersom det är 13 olika regioner som hanterar stöden till respektive företag. Det jag kan säga är att vi har delat ut max 2,7 miljoner kronor. Jag vet mer exakt först när projektet är slutfört, säger ansvarig Christina Rådelius på Tillväxtverket.

Kravet på sökande var från början att företaget skulle ha en årlig omsättning på minst 500 000 och högst tre miljoner kronor. Men i november 2018, då få ansökningar hade kommit in, breddades omsättningskraven till minst 250 000 och högst 4,5 miljoner kronor.

Trots detta har endast drygt en fjärdedel av den totala potten för mikrostöd delats ut.

– Jag kan inte svara på hur intresset har sett ut, men i februari ska vi göra en utvärdering och uppföljning av projektet. Detta är ett pilotprojekt vi gjorde med anledning av AWTS till små företag som inte kommer i fråga för affärsutvecklingscheckarna. Vi har inte haft något sådant stöd till den gör målgruppen tidigare, säger Christina Rådelius.

Många av naturturismföretagen kämpar med små marginaler och låg lönsamhet. Mikrostödet är ett litet och kortsiktigt, är det rätt finansieringsstöd att erbjuda just dessa företag?

– Vi ser förstås att det måste vara långsiktigt också, och att den här typen av företag ska ingå även i ett bredare stöd. Just långsiktighet går in i alla våra områden.

– Här ville vi jobba målinriktat för att stärka naturturismföretagen inför ATWS , därför initierade vi mikrostödet. Vi vet att de som fått del av stödet är tacksamma, och man ska komma ihåg att ett år kort tid.

Ansökningsperioden stänger i februari 2020, då ska projektet utvärderas av Tillväxtverket.