Annons

Färre elever driver besöksnäringsföretag

zoom Eleverna på hotell- och restaurangprogrammen går emot trenden och minskar sitt företagande.  Foto: Colourbox
Eleverna på hotell- och restaurangprogrammen går emot trenden och minskar sitt företagande. Foto: Colourbox
NYHETER. Fler gymnasieelever än någonsin driver UF-företag i Sverige. Men eleverna på hotell- och restaurangprogrammen går emot trenden och minskar sitt företagande. Enligt Visita finns det dock andra utbildningsfrågor som är mer oroande.
Annons

Ny statistik från Ung Företagsamhet (UF) visar att 36 273 gymnasieelever driver UF-företag i Sverige det här läsåret, vilket är rekordmånga. Inom exempelvis vård- och omsorgsprogrammet har företagandet ökat med 30 procent, medan bygg och anläggning har ökat med 28 procent. Samtidigt har det unga företagandet inom hotell- och turismprogrammet minskat med nästan 20 procent. Även restaurang- och livsmedelsprogrammet har en negativ utveckling med en minskning på 14 procent.

Cecilia Nykvist, vd på Ung Företagsamhet, tror att minskningen inom dessa program kan hänga ihop med att pandemin har drabbat dessa branscher hårt, men Peter Thomelius, chef för kompetensförsörjning på Visita, menar att det lika gärna kan handla om att det sällan är aktuellt för en nyutexaminerad gymnasieelev att starta eget i besöksnäringen.

– Det brukar komma senare under karriären och därför är det viktigare att det finns resurser för att stötta yrkesverksamma personer att bli egna företagare längre fram, till exempel genom Almi.

Peter Thomelius påpekar också att Ung Företagsamhet inte är en obligatorisk del av utbildningen, utan ett frivilligt val och att eleverna på hotell- och restaurangprogrammen kan ha gjort andra val som kan vara till större gagn för branschen.

– Det kan vara så att eleverna på de här programmen har prioriterat att läsa en extra yrkeskurs för att bli ännu mer anställningsbara.

– Jag är mer oroad över att det är färre som söker våra program, och det är en fråga som Visita jobbar med genom bland annat kvalitetssäkring och olika kampanjer för att skapa större attraktivitet. Vi jobbar bland annat med att säkerställa att samverkan mellan företagen och skolorna fungerar så att eleverna ska kunna erbjudas bra praktikplatser.