Annons

Färsk rapport ska åtgärda regelkrångel

zoom Foto: Pressbild
Foto: Pressbild
NYHETER. I dag lämnar Tillväxtverket en rapport till regeringen med konkreta förslag på regelförenklingar för svenska företag. Förslaget innebär förenklingar inom bland annat tillsynsavgifter inom alkohol- och tobaksområdet samt hotelltillstånd.
Annons

Under hösten 2019 genomförde näringsminister Ibrahim Baylan ”Förenklingsresan”, där han träffade företag och organisationer på olika orter runt om i Sverige för att diskutera möjligheterna att förenkla för företag att starta och driva företag i Sverige.

Tillväxtverket fick sedan i uppdrag av regeringen att sammanställa förenklingsförslag för företag, med utgångspunkt näringsministerns erfarenheter från resan. Även här har representanter för olika företag involverats, för att säkra att de förenklingsförslag som läggs fram i rapporten verkligen åtgärdar problemen.

I arbetet med förenklat och minskat uppgiftslämnande identifierade Tillväxtverket sammanlagt 371 olika uppgiftskrav från 25 olika offentliga aktörer som en företagare inom besöksnäringen kan komma i kontakt med.

”Besöksnäringen består av många branscher och det förekommer att företag har flera olika typer av verksamhet vilket kan resultera i att de träffas av många olika uppgiftskrav, regelverk och olika myndighetskontakter”, konstaterar Tillväxtverket i en sammanställning av företagens förenklingsförslag, som bland annat tar upp följande problempunkter:

*För många tillstånd som ska sökas med utdragen och icke-parallell process, till exempel danstillstånd och hotelltillstånd.

*Långsiktiga förutsättningar saknas inom skidnäringen/turism.

*Alkohollagstiftningen tolkas olika av kommunerna.

*När det gäller restauranger/uteserveringar tillämpar kommuner tillstånd på olika sätt. Mycket personberoende. Lagarna anses svårtolkade, och ger utrymme för olika tolkningar.

*Olika hantering av ansökan för serveringstillstånd. Exempelvis, vad är rätt mat?

27 procent av företagen upplever att skatte- och momsregler är det största hindret för att de ska kunna växa och personalliggaren får en egen avdelning i rapporten, med följande synpunkter:

*Tillsynen/kontroller från myndigheten måste bli bättre hos de företag som sköter sig.

*Tillämpningen och kontrollavgifterna är oproportionerliga sett till de oavsiktliga fel som begåtts.

*Reglerna är inte anpassade för ägare och familjeföretag inom besöksnäringen.

Enligt Tillväxtverkets slutrapport föreslås bland annat avgiftshanteringen för kommunernas tillsyn av serveringstillstånd ske genom betalning i efterhand, för att kommunerna i högre utsträckning ska kunna tillämpa rörliga avgifter.

När det gäller anmälan av hotelltillstånd föreslås kravet på ansökan ersättas med en obligatorisk digital anmälan som är kostnadsfri och endast kräver företagarens kontaktuppgifter, adressuppgifter samt organisationsnummer. Ändringar i verksamheten som byte av föreståndare eller ändringar rörande antal rum bör inte heller behöva anmälas, enligt Tillväxtverkets förslag.

– Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla företag som har deltagit på resan, delat sina erfarenheter av regelkrångel och bidragit med förslag på förenklingar. För varje konkret förenkling vi kan genomföra kan företagen lägga mer tid på att driva och utveckla sin verksamhet. Det är extra angeläget nu för att stödja företagen i coronakrisen, säger Anna Johansson, avdelningschef på Tillväxtverket, i en kommentar.