Annons

Forskare utreder hur pandemin påverkat anställda

zoom Elin Storman och Maria Thulemark ingår i det forskarlag som just nu tar reda på hur anställda inom besöksnäringen påverkats av pandemin.  Foto: Anders Gårdestig, Högskolan Dalarna.
Elin Storman och Maria Thulemark ingår i det forskarlag som just nu tar reda på hur anställda inom besöksnäringen påverkats av pandemin. Foto: Anders Gårdestig, Högskolan Dalarna.
NYHETER. Ett tvärvetenskapligt forskarteam vid Högskolan i Dalarna vill ta reda på hur permitteringar och uppsägningar påverkar företag, arbetsmiljö och individer. Just nu genomförs därför ett 80-tal intervjuer med berörda inom hotell- och restaurangbranschen.
Annons

Mer än ett år har nu gått sedan regeringen öppnade för möjligheten att ansöka om statlig ersättning från Tillväxtverket för korttidspermitteringar. Hur det har påverkat och hur det kommer att påverka berörda företag och anställda inom besöksnäringen är en fråga som forskarna vill ge svar på.

– Vi har kommit ungefär halvvägs när det gäller intervjuerna, och det man hittills kan säga utan att vi sammanställt eller analyserat materialet, är att många har känt osäkerhet på olika sätt sedan pandemins början, men också framtidshopp, säger Maria Thulemark, doktor i kulturgeografi vid Högskolan Dalarna.

Bland de som intervjuas för projektet finns både tidigare anställda och korttidspermitterade, chefer, fackliga representanter inom hotell och restaurang samt företrädare för omställningsorganisationer.

Syftet är att ta reda på vilka konsekvenser pandemin fört med sig – för individer, arbetsmiljöer och företag inom hotell och restaurang. Det handlar också om att skapa lärdomar inför framtiden ifall något liknande skulle hända igen.

– Vi behöver på djupet studera effekterna av pandemin och de åtgärder som genomförts för att kunna bidra till att utveckla hållbara omställningsprocesser och stödstrukturer som gör branschen mindre sårbar framöver, säger Elin Storman, doktorand i arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna.

Varför har ni valt att studera just besöksnäringen?

– Det är en intressant bransch på flera sätt, främst för att den drabbats oerhört hårt under pandemin, men också då en relativt hög andel personal inom näringen har en behovs- eller tidsbegränsat anställning. En viktig fråga att söka svar på är hur arbetsmiljön påverkats vid korttidspermitteringar och uppsägningar. En annan del i projektet fokuserar på de individer som blivit av med arbetet och deras väg framåt.

När kommer ni att kunna presentera ett forskningsresultat?

– Projektet löper över tre år, vi kommer att kunna rapportera löpande och förhoppningsvis ha en del svar redan inom ett halvår, men innan vi presenterar något har vi ett gediget analysarbete framför oss.