Annons

Förslag om rökförbud på uteserveringar möter kritik

zoom Slutrökt på uteserveringar – om regeringens utredare får som de vill.
Slutrökt på uteserveringar – om regeringens utredare får som de vill.
NYHETER. Förbud mot rökning på uteserveringar är på återigen på tapeten. Förslaget medför många praktiska problem för restaurangföretagare i landet, enligt Visitas chefsjurist, Stefan Lundin. Det finns också en markant skillnad från rökförbudet inomhus som kom 2005 – då kunde man hänvisa rökare vidare i anslutning till restaurangen – nämligen uteserveringen.
Annons

Ansvarsbördan på enskilda krögare är idag redan hög med bland annat ordning och nykterhet. I det scenariot att rökförbud kan komma att gälla på uteserveringar så kommer restaurangentreprenör och personal få ytterligare ett moment att hålla koll på.

Restaurangen blir ansvarig

– Verksamhetsutövaren – det vill säga restaurangföretaget skulle bli ansvarigt för att ingen röker på uteserveringen, på samma sätt som idag när det gäller rökning inomhus på restaurang. Restaurangen måste då genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och personalen vid behov ingripa med information och tillsägelser till den som röker. Den som ändå fortsätter röka ska avvisas, säger Visitas chefsjurist, Stefan Lundin.

Häromdagen deltog han i en debatt i radioprogrammet Studio Ett tillsammans med Tobaksdirektivutredningens särskilde utredare Göran Lundahl. Denne framhöll att man fortfarande inte fråntar krögaren rätten till så kallade rökrum, av till exempel inglasad typ.

– Vem vill sitta i instängd i en sådan, det är inte särskilt trevligt, säger Stefan Lundin och påpekar att sådana typer av rum eller kurer sällan föredras av ägare då de blir kostsamma då de tar upp dyrbar yta från verksamheten.

Praktiska problem för personal

Men det största problemet med en lagstiftning är hur den ska implementeras rent organisatoriskt.

– Det finns en uppenbar risk för praktiska problem om gäster som vill röka måste hänvisas utanför restaurangens område, det vill säga utanför uteserveringen. Risk finns att det i vissa fall blir trångt och stökigt på trottoaren, att gäster vill ta med sin öl eller sitt glas vin ut från restaurangens område när de ska röka och det är inte tillåtet enligt alkohollagen. Nedskräpning och kastade fimpar på trottoaren kan bli ett problem. Det är ju heller inte särskilt trevligt att behöva be gäster lämna restaurangen för att röka, säger Stefan Lundin.

När rökning förbjöds inomhus på restauranger över en natt 2005 så gick det relativt smidigt. Vad skiljer det som skedde då från det som föreslås nu?

– En avgörande skillnad är att när rökförbudet inomhus på restauranger infördes 2005 kunde gäster som önskar röka hänvisas till uteserveringen. Detta gäller ju fortfarande. Möjligheten att kunna erbjuda gäster möjlighet att röka på uteserveringen är en viktig faktor för att på ett fungerande sätt kunna upprätthålla rökförbudet inomhus.

– Det finns också en dimension i detta som i någon mening berör bilden av Sverige som destination. Man undrar ju hur turister från länder där det är självklart att kunna röka på uteserveringar skulle uppfatta situationen om de pekas ut på gatan när de vill ta en cigarett efter maten här. 

 

Förslaget omfattar inte bara vanliga cigaretter utan även ”tobaksliknande produkter” så som vattenpipa, och så kallade e-cigaretter. Att röka vattenpipa är kultur, i till exempel Mellanöstern, och ett givet inslag på många restauranger med sådant tema. Hur ser Visita på det, att en sådan viktigt del av krogverksamheten och dess varumärke skulle förbjudas?

– För de verksamheterna skulle ett genomförande av förslaget vara katastrofalt. Det måste ifrågasättas om ett sådant förbud är motiverat och proportionerligt.

Till sist: Hur troligt är det att detta förslag klubbas igenom?

– Vi tycker att det finns goda argument för att inte genomföra förslaget, i vart fall i den del som gäller rökförbud på uteserveringar. Vi kommer också att vara tydliga med varför denna del av förslaget inte bör genomföras när vi lämnar remissvar så småningom, säger Stefan Lundin.