Annons

Glädjesiffror för hotellbranschen – växer starkt

zoom Efterfrågan och beläggningsgrad har stigit och medfört att priset på hotellrum börjat stiga.
Efterfrågan och beläggningsgrad har stigit och medfört att priset på hotellrum börjat stiga.
NYHETER. Hotellmarknaden i Sverige växer starkt, både i beläggning och lönsamhet. Det visar Visitas sammanställning av årets första fyra månader.  
Annons

Såväl antalet affärs- och konferens- som privatgäster ökar. Priserna stiger och snittintäkten ökar. All statistik visar uppåtgående kurvor.

Viktigast är att företagens lönsamhet är god, menar Björn Arnek, som är branschekonom på Visita.

– Ja, att den har förbättrats är det viktigaste för branschen. Hotellmarknaden är en tillväxtmarknad. Den här utvecklingen är fortsättningen på en trend som vi sett under en längre tid, säger han.

Stor ökning gentemot 2015

Antalet belagda hotellrum har ökat med drygt 7 % om man jämför årets första fyra månader med motsvarande period 2015. Eftersom hotellrumskapaciteten är oförändrad, har det drivit upp beläggningsgraden till historiskt höga nivåer.

– Den har nått över 55 procent de senaste tolv månaderna. För några år sedan låg siffran på 51 procent. Så här hög har beläggningsgraden inte varit sedan statistiken började föras på 1970-talet.

Då både efterfrågan och beläggningsgrad stigit har priset på hotellrum börjat stiga. Det i sin tur ökar hotellens snittintäkt per disponibelt hotellrum, RevPAR. Snittpriserna på riksnivå, som stått still sedan 2012 – eller sjunkit i jämförelser med andra tjänster, har börjat stiga.

Efterfrågan kommer enligt Visita att stiga 5 % och RevPAR med 6 % under 2016. Hur försiktig är den prognosen?

– Jag tycker att den är balanserad. Det finns inga direkta orosmoln på himlen som jag ser, men man ska komma ihåg att vi möter en höst som var bra förra året. 

Hotellföretagens förväntningar på efterfrågan har förbättrats under året och är optimistisk på kort sikt. Fram till september indikerar deras syn en fortsatt stark tillväxt i efterfrågan på hotellrum.

Hur brukar deras känsla stämma överens med hur det faktiskt blir?

– Det brukar stämma väldigt väl, säger Björn Arnek. Så det faktum att de är positiva nu vad gäller ökad efterfrågan på kort sikt talar för att det blir så. De brukar ha fog för sin optimism.