Annons

Gröna Lund startar kockutbildning

zoom Besöksnäringen skriker efter restaurangpersonal och Gröna Lund är inget undantag. För att möta behovet startar nöjesparken nu en egen restaurangskola. Foto: Gröna Lund
Besöksnäringen skriker efter restaurangpersonal och Gröna Lund är inget undantag. För att möta behovet startar nöjesparken nu en egen restaurangskola. Foto: Gröna Lund
NYHETER: Nu står det klart att Gröna Lund startar en egen restaurangskola. 30 personer ska gå utbildningen och sedan få möjlighet att jobba i nöjesparkens restauranger.
Annons

Nu inleds Gröna Lunds rekrytering inför sommarsäsongen och i år behöver man tillsätta rekordmånga tjänster, beroende på att nöjesparken ökat sina besökssiffror de senaste fem åren. Det handlar om drygt 1500 personer och för att möta behovet på restaurangsidan startar man nu en restaurangskola för nyanlända svenskar.

– Det råder stor brist på utbildad restaurangpersonal och vi har sedan tidigare flera mångfaldssatsningar igång i samarbete med Arbetsförmedlingen. Nu ser vi en möjlighet att göra gott på två håll, genom att både tillgodose vårt behov av resurser och att kunna stötta de här människorna, säger Annika Troselius, informationschef på Gröna Lund.

30 personer kommer att gå den tre månader långa restaurangutbildningen, som är ett samarbete med Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen, vilka tagit fram kandidaterna.

– Det handlar om nyanlända som har ett intresse av restaurangbranschen. Nu får de gå bredvid vår personal, som håller i utbildningen i våra restauranger och kök. När de är färdiga får de möjlighet att börja arbeta hos oss och vi hoppas att så många som möjligt tar chansen.

Vad får eleverna lära sig mer konkret?
– Vi speglar gymnasieskolans restaurangutbildning och eleverna får lära sig om alkohollagstiftningen, om hygien och mathantering samt om service och värdskap, allt det ingår.

Vilken betydelse har det för er att kunna erbjuda detta?
– Det är jätteviktigt för oss, det här innebär att vi har utbildad personal direkt när säsongen startar. Och parallellt med det ökar vi mångfalden bland våra anställda. Det är till nytta för våra besökare, eftersom vi då kan tala flera språk, till exempel. Det är vårt mål med den här satsningen.

Peter Thomelius, utbildnings- & HR-chef på Visita, ser positivt på initiativet:
– Det är glädjande och positivt att Gröna Lund tar initiativ till restaurangutbildning som gagnar både företaget och individen. Det skulle vara fantastiskt om utbildningen avslutas med en branschvalidering som synliggör individens kompetens samt ökar stolthet och attraktivitet för yrkesutbildning och besöksnäringen.

 

Samtliga elever kommer att få en validering av sin utbildning, säger Annika Troselius. Dels får de ett intyg som är utformat av Arbetsförmedlingen, som ansvariga lärare fyller i. Dessutom får de ett diplom utfärdat av Gröna Lund med information om vilka ämnen som eleverna utbildats i.