Annons

Gymnasieskola ska rusta Varberg inför ökat kompetensbehov

zoom Gymnasieutbildningens utformning har skett i nära samarbete med hotellen i Varberg, enligt Petter Öhrling rektor på Peder Skrivares skola.
Gymnasieutbildningens utformning har skett i nära samarbete med hotellen i Varberg, enligt Petter Öhrling rektor på Peder Skrivares skola.
NYHETER. Behovet av utbildad hotellpersonal kommer att öka när pandemin är över, spår Varbergs kommun. Därför startar Peder Skrivares gymnasieskola en ny hotell- och turismutbildning i nära samarbete med branschen.
Annons

De senaste årens hemestertrend och förväntningar på minskat utlandsresande framöver är två faktorer som ligger bakom skolan Peder Skrivares beslut att starta en utbildning inom hotell och turism till hösten 2021.

– När pandemin är över kommer det att bli ännu svårare att rekrytera utbildad personal för besöksnäringen än vad det var innan. Vi har pratat med hotellen i kommunen om deras behov av utbildningar och fick mycket synpunkter, säger Petter Öhrling rektor på Peder Skrivares skola i Varberg.

Gymnasieutbildningens utformning har skett i nära samarbete med hotellen i Varberg, i september började man planera för programmet tillsammans med företag som Kurorten, Stadshotellet, Åkulla och Ästad vingård. Ett viktigt önskemål var att utbildningen skulle ligga nära skolans befintliga restaurang- och livsmedelsutbildning. En annan att det ska finnas två inriktningar: reception och servering.

Utbildningen kommer att innehålla en stor del praktik både under år 2 och år 3, medan fokus första året ligger på teoretisk utbildning på skolan.

– På våra utbildningar Ekonomi, Handel och Restaurang är årskurs 3 alltid lärlingsbelagda, så det har varit en förutsättning även för detta program. Det blir praktik i hela trean, men även i tvåan blir det samarbeten med branschen på olika sätt. Hotellen vill vara involverade så mycket som möjligt, säger Petter Öhrling.

Många gymnasieskolor med restaurangutbildning har haft problem med för få sökande, hur har det varit för er?

– Det har varit på gränsen till för få sökande de senaste åren, men vi bedriver även vuxenutbildning, vilket betyder att det halvårsvis examineras 15 personer.

Hur många platser har ni till den nya utbildningen?

 – 16, jag tror att vi kommer nära att fylla den. Det viktiga nu är att bygga ett stabilt program efter branschens behov.

– Inom näringen och kommunen är man helt övertygade om att Varberg kommer att få sig i ett lyft när pandemin är över. När trycket med turister kommer tillbaka, kommer behovet att rekrytera igen. Varberg är ju bland annat Nordeuropas bästa surfspot.