Annons

Hållbart och annorlunda Sverige lockar utländska besökare

zoom
"Vi har en enorm utmaning i och med att vi är i framkant när det gäller hållbarhet", säger Svenskt Turisms ordförande Susanne Andersson Pripp. Foto: Colourbox/pressbild
NYHETER. Kampanjen där Sverige marknadsförts som ”Something else” har bidragit till att locka hit utländska turister, enligt Svensk Turisms ordförande Susanne Andersson Pripp.

Annons

Varför går det så bra för svensk turism?

Tillväxtverket har ju tonat ned betydelsen av valutan. Men till viss del har nog kronkursen med det att göra, till exempel när det gäller den skånska närmarknadsturismen som ökat stort. Vi har valt att marknadsföra Sverige som ”Something else” något som Visit Sweden drivit ganska hårt. Att vi står för någonting annat har slagit väldigt väl ut i resten av världen. Vi har jobbat mycket med hållbarhet och det tror jag börjar landa hos den medvetna resenären. Det gör nog att vi får ett ökat tryck från den utländska turismen. Vi har också en ökad inhemsk turism och det gör att svensk turism som helhet växer radikalt.

Enligt tillväxtverket ligger ökningen för svensk turism i nivå med resten av Europa.

– Tittar vi på turismen i förhållande till BNP ligger Sverige lägst bland våra kollegor runt om. Där har vi en hel del mer att önska. Vi har börjat knapra in men så länge inte ökningen är mer än för övriga länder så tar vi ju inte marknad.

Vad behövs för att få en fortsatt god utveckling?

– Jag tänker på initiativet som är taget från regeringen om att skapa en nationell strategi. Det behövs en politik för besöksnäringen och det har inte riktigt funnits något samlat tänk tidigare. När strategin tas fram ska man prata med näringen för att se vad som behövs för att besöksnäringen ska kunna växa. Det är bra om man kan få till en stark samlad besöksnäring men också en stark samlad politik som har en långsiktig tanke med vår näring.

Vilka är de stora utmaningarna framöver?

– Vi har en enorm utmaning i och med att vi är i framkant när det gäller hållbarhet. Det finns många positiva delar i det men ordet ”flygskam” finns ju inte någon annanstans i världen. Vi kanske mer skulle jobba på att driva hur vi får ett flyg som är hållbart än att sluta flyga helt och hållet. Vi kan inte ta oss runt överallt i Sverige utan att flyga och vi kan inte heller få någon att komma till Sverige förutom en viss del från en närmarknad.

Så det går att kombinera hållbarhet med tillväxt i branschen?

– Absolut. Vi har mycket tillväxt i branschen men det måste också vara en hållbar tillväxt. De företag som kommer till måste också kunna överleva ­– det är superviktigt! Är vi lönsamma kan vi ha anställningar och verka under lång tid.