Annons

Här är valideringsdelegationens slutrapport

zoom Det är viktigt att kunna få sin kompetens validerad, menar Visitas Utbildningschef Peter Thomelius, som deltagit i Valideringsdelegationens arbete. Foto: Colourbox
Det är viktigt att kunna få sin kompetens validerad, menar Visitas Utbildningschef Peter Thomelius, som deltagit i Valideringsdelegationens arbete. Foto: Colourbox
NYHETER. Såväl enskilda som företag vinner på att alla som vill kan kräva att få sin kunskap validerad. Nu föreslår valideringsdelegationen att det ska bli så. 
Annons

Var och en ska erbjudas rätten att genomgå validering. Det är en av slutsatserna som Valideringsdelegationen drar efter fyra års arbete, och den allra viktigaste, menar Visitas Utbildningschef Peter Thomelius, som deltog i delegationens arbete.

– Det är en viktig möjlighet för individen att få sin tidigare inhämtade kompetens – hur den än är inhämtad – validerad och synliggjord, säger han.

Validering handlar om att bedöma och intyga kunnande hos människor som saknar bevis på sin kunskap. Den ska kunna göras efter en genomförd utbildning – även yrkesutbildning – och visa att man är anställningsbar. Sedan ska var och en ha rätt att få sin kunskap prövad och fastställd inför en nivåhöjande utbildning.

– Validering är särskilt viktigt när man vill ta nästa kliv i karriären, säger Peter Thomelius. Om du ska läsa vidare är det angeläget att du får med dig den kunskap som du redan har, den ska du inte behöva läsa igen. Där kan valideringen spara både tid och pengar.

Att ha rätt att få sin kompetens validerad är inte bara viktigt för den enskilda individen. Det finns även stora pengar att spara för samhället och för företag kan validering innebära en kvalitetssäkring vid rekrytering.

Delegationens uppdrag har varit att lägga fram förslag till en nationell strategi för validering som skapar förutsättningar för att ta tillvara både individens och arbetsmarknadens behov av kompetens. Slutrapporten är inlämnad. Nu ska den gå ut på remiss till myndigheter, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. I nästa steg kan regeringen välja att lägga fram en proposition.

Hela rapporten finns på Valideringsdelegationens hemsida.