Annons

Höjd moms ”katastrof” för naturturismföretagen

zoom Naturupplevelser är en av de främsta reseanledningarna för internationella besökare. Foto: Staffan Widstrand
Naturupplevelser är en av de främsta reseanledningarna för internationella besökare. Foto: Staffan Widstrand
NYHETER. Den höjda momsen på naturturismtjänster i Moderaternas och KDs budget kan slå hårt mot företagen och den svenska turismutvecklingen. ”Ett mycket ogenomtänkt beslut”, säger Naturturismföretagens Joakim Hermanson.

Annons

När Moderaternas och Kristdemokraternas budget klubbades igenom är det några förändringar som mer eller mindre direkt påverkar den svenska besöksnäringen, som slopad flygskatt och avskaffandet av fri entré på statliga museer.

Ett beslut som kan komma att påverka naturturismbranschen i besöksnäringen kraftigt är höjd moms på naturturismtjänster, som guidningar, från 6 till 25 procent. Detta bara ett år efter att företagen fått momsen sänkt till samma nivå som kulturupplevelser.

”Regeringen vill öka möjligheterna att bedriva naturturism, inte minst i mindre företag och utanför storstadsområdena. Därför föreslås en sänkning av mervärdesskatten på naturguidning som innebär att naturturism likställs med liknande turismtjänster”, hette det från det socialdemokratiska regeringskansliet 2017.

”Ogenomtänkt och överraskande”

Beslutet om en höjning upprör och bekymrar naturturismföretagen.

– Det känns extremt ogenomtänkt, och överraskande med tanke på att moderaterna är ett parti som säger sig vilja gynna företagsamheten. Jag hoppas att det här handlar om att man inte känner till komplexiteten i dessa frågor och inte har haft rätt beslutsunderlag, och att de gör en annan bedömning, säger Joakim Hermanson, tf generalsekreterare på Naturturismföretagen.

Naturturismföretagen har under lång tid jobbat för den momssänkning som de fick igenom för ett år sedan. Att moderaterna nu vill höja igen anser Joakim Hermanson är ”beklagligt” av flera anledningar.

– En av dem är orättvisan mellan stad och landsbygd, – vill vi ha en levande landsbygd och skapa möjligheter för människor att bo, verka och kunna ha en inkomst utanför storstäderna, så är detta inget vidare.

– Samtidigt är alla de reseanledningar som finns till städerna antingen momsbefriande eller har en moms på 6 procent. Ska du titta på en älg med staket runt sig är det 6 procent, men en älg i naturen är det fyra gånger högre skatt på, det är varken logiskt, rättvist eller smart.

Naturen främsta reseanledningen

De allvarligaste konsekvenserna sker på lång sikt, och slår mot hela den svenska turismen, tror han.

– Det internationella resandet ökar lavinartat, den främsta reseanledningen till Sverige är naturen, och vi har väldigt bra förutsättningar att utveckla den typen av turism. Ska man stimulera denna utveckling och skapa lyskraftiga reseanledningar till svensk landsbygd så måste man ha företag som levererar upplevelserna. Redan idag har dessa företag svårt att överleva, så här behöver vi investera för att stimulera utvecklingen.

Vad ser du för risker annars?

– På lång sikt kommer Sveriges attraktionskraft som resmål att minska, och de som förlorar på det är dels guideföretagen, men i ännu högre grad, alla andra besöksnäringsföretag som får sina intäkter från turism, som hotell, restauranger och butiker.

Och på kort sikt?

– Så som förslaget är utformat skulle förändringen träda i kraft redan till sommaren 2019, och företagen har redan lämnat offerter till kunder för kommande säsong, vilket innebär att hela förtjänsten har gått förlorad redan. För många små företag är detta en ren katastrof.

 Finns det risk att företag slås ut?

– Ja herregud, det är en uppenbar risk.

Vad gör ni nu?

– Vi försöker tillföra kunskap om hur branschen fungerar. Det finns så klart ett ekonomiskt skäl för detta, att det skulle öka intäkterna för statskassan, men vi tror precis tvärt om – att det hämmar den svenska turismutvecklingen.