Annons

Hotellen nekas omställningsstöd

zoom Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson. Foto: Visita
Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson. Foto: Visita
NYHETER. "Det kom som en väldig kalldusch", säger Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson som varnar för svåra konsekvenser om inte reglerna ändras.
Annons

I mars i år införde regeringen ett särskilt omställningsstöd riktat till företag som drabbats hårdast av de restriktioner som införts under pandemin.

Bakgrunden var att det ordinarie omställningsstödet visat sig otillräckligt för de värst drabbade företagen efter att kraven skärpts och maxbelopp införts, något som missgynnat många hotellföretag. Det förstärkta omställningsstödet för sommaren 2020 dröjde dock till den 15 mars följande år, konstaterar Thomas Jakobsson.

För ekonomiskt pressade hotell sågs stödet som en lättnad och en rad företag lämnade in ansökningar om att få del av stödet. Ett halvår senare meddelade Skatteverket att hotellen får nobben.

Risk att hotellföretag inte överlever

– De som sökte det här trodde att de skulle få stödet. Det är de signaler de tidigare fått från finansministern. Det kom som en väldig kalldusch, säger Thomas Jakobsson.

Han ser en risk för att hotellföretag inte överlever när de blir utan stöd.

– Eftersom de har räknat med att få stödet har många skuldsatt sig genom att exempelvis skjuta upp skatten.

Om reglerna ligger fast tvingas hotellen hitta pengarna på annat sätt. Det kommer att bli svårt i ett läge där branschen ännu inte återhämtat sig och pandemins utveckling ökar risken för nya restriktioner, varnar han

– Det är ytterligare en försvårade omständighet att vi inte vet vart det hela ska ta vägen, säger Thomas Jakobsson.

Hotellen tappade 92 procent

Han har svårt att förstå hur Skatteverket resonerar.

– Det är jättetydligt att hotellen är bland de värst drabbade. Tittar man på intäktskurvan ser man att intäkterna praktiskt taget försvann inom loppet av några dagar efter att deltagarbegränsningarna av allmänna sammankomster infördes. Hotellen i Stockholm tappade 92 procent av intäkterna på en vecka.

Skatteverket motiverar sitt beslut med att ett hotellföretag inte är direkt drabbat av restriktionen om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hotellet är inte heller indirekt drabbat eftersom det inte kunnat styrka att det sålt en betydande del av tjänsterna till verksamheter som drabbats direkt, till exempel en mässa, en konsertarrangör eller en nöjespark.

– Det är inte så hotellbranschen funkar. Det finns inte avtal mellan ett hotell och en näraliggande mässanläggning. Gästen väljer själv vad den gör under besöket och det är inget som hotellet varken kan eller bör föra register över. Det blir en kafkaliknande moment 22-situation som uppstår. Man ska styrka något som inte går att styrka.

Visita har vänt sig till regeringen

Thomas Jakobsson konstaterar:

– Vi har en lagstiftning som är onödigt restriktiv. Samtidigt tolkar Skatteverket den så restriktivt som det bara går.

Visita har nu vänt sig till regeringen för att reglerna ska ändras så att stödet når ut som utlovat.

– Vi tror inte att lagstiftarens intention var att utesluta hotellbranschen från stöd. En del av företagen som får nej kommer att överklaga. Men det är en alldeles för långsam väg att gå för att få till utbetalningar som borde gjorts redan för mer än ett år sedan. Här måste politikerna ta sitt ansvar, prata med Skatteverket för att ta reda på vad som är problemet och sedan lösa det.

– Regeringen kan inte kasta ut en livboj som inte flyter och bara segla vidare.