Annons

Miljoner till landsbygdens besöksnäring – ska skapa fler jobb

zoom Jordbruksverket ska prioritera projekt som ger en hållbar och<br />
 långvarig effekt och resultat som kan spridas i branschen. Foto: Annika Goldhammer
Jordbruksverket ska prioritera projekt som ger en hållbar och
långvarig effekt och resultat som kan spridas i branschen.
Foto: Annika Goldhammer
NYHETER. Jordbruksverket utlyser 11 miljoner kronor för att utveckla besöksnäringen på landsbygden. Målet är att stärka den lokala identiteten på destinationerna, för att i förlängningen skapa nya jobb och en mer attraktiv landsbygd.
Annons

Utlysningen riktar sig mot pilot- och samarbetsprojekt inom besöksnäringen. Det kan handla om samarbeten mellan exempelvis myndigheter, kommuner, regioner, organisationer och företag som syftar till att skapa besöksvänliga företagskluster på landsbygden, öka den lokala identiteten eller utveckla exempelvis mat-, kultur- eller naturturism.

Prioriterar hållbarhet och långsiktighet

Samarbeten som syftar till att implementera CSR, Agenda 2030 eller en miljösmart profilering kan också ansöka.

Jordbruksverket kommer att prioritera projekt som ger en hållbar och långvarig effekt och resultat som kan spridas i branschen och tillämpas i andra delar av landet.

– Vi vill att mottagaren tar hand om projektet även efter projektets slut och att det skapas effekter som stannar kvar. Därför vill vi framför allt främja destinationer eller organisationer som organiserar andra turistföretag, säger Tobias Kreuzpointner, samordnare på Jordbruksverket.

Skapa fler jobb

Det yttersta målet med utlysningen är att skapa fler jobb inom besöksnäringen på landsbygden. Pengarna kommer från landsbygdsprogrammet som regeringen har beslutat om och som pekar ut besöksnäringen på landsbygden som en viktig del att utveckla.

Varför blev det just just denna inriktning på utlysningen?
– Vi har pratat med företrädare för branschen, bland annat Visita och de regionala turistorganisationerna, och försökt matcha deras önskemål med det som står i landsbygdsprogrammet, säger Tobias Kreuzpointner.

– Vi ser fram emot ansökningarna och det ska bli spännande att se vilka projekt som prioriteras i slutänden.
Stödet kan sökas till och med den 15 maj.

Läs mer om utlysningen:

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/utlysningarochupphandlingar/

pilotprojektforattutvecklaturismochbesoksnaringenpalandsbygden.4.2c87d31c16969a20d23dd27e.html