Annons

”Kompetensutveckling effektivt sätt att behålla duktig personal”

zoom Foto: pressbild
Foto: pressbild
NYHETER. Restaurangakademien vill erbjuda gratis YH-utbildningar för permitterade till hösten. ”En unik möjlighet som alla borde ta tillvara på”, säger Hanna Halpern, vd.
Annons

Under december och januari, precis innan Coronapandemin var ett faktum, gjorde Restaurangakademien två omfattande undersökningar bland landets krögare. Resultatet var solklart – majoriteten upplevde att det fanns kunskapsluckor och önskade fortbildning. Vad som saknades för att göra det möjligt? Tid.

– Vidareutbildning i framförallt ledarskap, ekonomi och miljö var det som tydligast efterfrågades, säger Hanna Halpern, vd på Restaurangakademien.

– Vår bransch har generellt ganska låga utbildningskrav och fler och fler inser värdet av skolning. Det som nu sker har öppnat upp för en unik möjlighet som alla borde nyttja.

När Visita och Hotell- och restaurangfacket (HRF) tecknade det centrala avtalet för korttidspermittering var parterna överens om att uppmuntra till utbildning på arbetsfri tid. Det är något som Restaurangakademien nu vill ta tillvara på, genom att ansöka om avgiftsfria YH-utbildningar för hösten 2020. De aktuella utbildningarna är till restaurang-, köks- och barchef.

– Som sagt finns det mycket utvecklingspotential vad gäller ledarskap, ekonomi samt miljö och valet av dessa tre speglar det. Just barchefsutbildningen valde vi också för att utbildningsnivån i baren oftast är som lägst och personalomsättningen som högst. Samtidigt genererar baren väldigt mycket intäkter. Kompetensutveckling är ett effektivt sätt att behålla duktig personal och öka lönsamheten, säger Hanna Halpern.

Om ansökan beviljas kommer alla tre utbildningar att gå i Stockholm och kökschefsutbildningen ges även i Östersund. Längden är en termin. Myndigheten för yrkeshögskolan meddelar om ansökningarna blir beviljade senast den 15 juli. Därefter kommer både marknadsföring och antagning att ske under en intensiv period.

Eftersom de flesta inom branschen arbetar på kvällar kommer lektionerna att bedrivas på dagtid och utbildningarna har utformats så att de ska gå att klara av även med en permitteringsgrad på endast 20 procent.

– Det kan bli tufft, men det kommer att vara så värt det! Något som deltagarna skulle ha lärt sig först efter tre år på golvet kommer de nu att kunna efter en termin, säger Hanna Halpern.

Folkhälsomyndighetens rekommendationen om distansundervisning kan tas bort den 15 juni, något som Hanna Halpern välkomnar.

– Fysisk närvaro är nästan ett måste för att kunna tillgodose sig våra utbildningar fullt ut. Mycket av det vi gör handlar om inspiration. Du måste prova drycken, ta in smaker och inte minst föreläsarnas energi. Till höstens utbildningar har vi ansökt om det antal studieplatser som gör det möjligt att hålla avstånd i våra salar.