Annons

Krögare i Kalmar rasar mot museirestaurang

zoom Krögare i Kalmar protestera mot konkurrensen från Länsmuseet. På bilden Jens Nilsson - Källaren Kronan, Helen Rasmussen Kalmar Kött och Bar, Anders Hanson Skaret -  Mr & Mrs Hansson, Charlotta Thomée Begic – Slottsrestaurangen, Magnus Ohlson - Stars & Stripes
Krögare i Kalmar protestera mot konkurrensen från Länsmuseet. På bilden Jens Nilsson - Källaren Kronan, Helen Rasmussen Kalmar Kött och Bar, Anders Hanson Skaret -  Mr & Mrs Hansson, Charlotta Thomée Begic – Slottsrestaurangen, Magnus Ohlson - Stars & Stripes
NYHETER Julbord och after work på Kalmar läns museum har fått en grupp lokala krögare att reagera. "Vi tycker det känns väldigt olustigt", säger Magnus Ohlson, som driver Stars and Stripes i Kalmar. Visita har begärt att Kalmar kommun förklarar hur de ser på verksamheten.
Annons

Kafé Ångkvarnen, som drivs av länsmuseet började i höstas bredda verksamheten. Luncherbjudanden följdes av after work med quizkvällar och julbord .

Det drivs i stiftelseform med Kalmar kommun, landstinget och Kalmar läns hembygdsförbund, som huvudmän. Flera restaurangägare reagerade mot vad uppfattade som illojal konkurrens.

 

Tagit skruv bland krögare

Frågan togs upp av Krögargruppen, som för en dialog med myndigheter i olika frågor som berör restaurangbranschen. Magnus Ohlson sitter med i Krögargruppen styrgrupp.

– Det här har verkligen tagit skruv bland krögarna, säger han.

De har också reagerat på att skattepengar gått till påkostade reklamkampanjer och konsulter.

Konkurrensen från Kafé Ångkvarnen har gått ut över de privata restaurangerna, enligt Krögargruppen.

Jens Nilsson är ägare till Källaren Kronan i Kalmar:

– De som serverar luncher har märkt att det gått ner, säger han.

Låga priser på exempelvis julbordet har bidragit till att krögarna känt sig utsatta för osund konkurrens.

– Det är ingen som kan matcha när de serverar en trerätters för 125 kronor, säger Jens Nilsson.

 

Tagit hjälp av Visita

Trots missnöjet bland de lokala restaurangentreprenörerna finns en rädsla för att kritik ska straffa sig i form av till exempel färre uppdrag.

Nu har man har vänt sig till Visita få klarlagt om länsmuseets verksamhet är laglig.

Visitas vd och Eva Östling och chefsjuristen Stefan Lundin har gemensamt undertecknat ett brev till Kalmar kommun där de begär svar på ett antal frågor. Bland annat vill de ha reda på om kommunen gått igenom caféverksamheten för att säkra att den inte strider mot konkurrenslagen. Dessutom vill de veta om kommunen har någon policy för att undvika konkurrensbegränsning när det gäller säljverksamheter.

– Vi vill i första hand få svar på ett antal frågor. Utifrån det får vi titta på hur vi ska gå vidare, säger Stefan Lundin.

I konkurrenslagen finns regler som förbjuder staten, kommunerna och landstingen att bedriva verksamhet som snedvrider eller hämmar konkurrensen.

– Det är ett antal gånger om året som sådana här frågor dyker upp, konstaterar Stefan Lundin.

 

Medvetna om för låga priser

Det händer att offentliga aktörer backar frivilligt efter att Visita ifrågasatt en verksamhet.

– Det yttersta steget är att gå vidare till Konkurrensverket, säger Stefan Lundin.

Det finns möjligheter att för offentliga verksamheter att driva servering om det kan räknas till kärnverksamheten. Här finns också en viss gråzon.

– Det enklaste är att låta säljverksamheter drivas av privata företag, säger Stefan Lundin.

Verksamheten vid Kafé Ångkvarnen har gåtts igenom när det gäller konkurrensförhållanden, enligt museichefen Örjan Molander.

– Genomgången klargjorde att vi behövde ytterligare tydliggöra att restaurangens omkostnader ska belasta verksamheten. Detta har genomförts i budget 2017, skriver han i ett mejlsvar till Besöksliv.

Samtidigt har museiledningen tagit till sig en del av kritiken.

– Vi har meddelat krögarna att vi är medvetna om att det enskilda priset på just julbord blev för lågt. Vi kommer att ha ett högre pris om/när det blir aktuellt igen.

 

Stämt av med advokat

Han räknar upp fler justeringar för att tillmötesgå restaurangägarna.

– Vi har även anpassat nytt öppethållande och förlagt det till tisdagskvällar som vi bedömer är en mindre attraktiv kväll för andra aktörer. Vi gör också museianpassade program som ex historiequiz. Musikuppträdandena görs i samverkan med länsmusiken. Vi ersätter ”After work” med ”Kväll på museet” eller motsvarande.

Däremot finns idag inga planer på att upphöra med serveringen eller lägga ut den på entreprenad.

– Vi har stämt av situationen med advokat som bedömer att vi inte bedriver konkurrensbegränsande verksamhet, skriver Örjan Molander.