Annons

Miljonstöd till Stockholms skärgård

zoom Kajakpaddling vid Utterkobben i Stockholms skärgård. Foto: Henrik Trygg/Stockholm Archipelago
Kajakpaddling vid Utterkobben i Stockholms skärgård. Foto: Henrik Trygg/Stockholm Archipelago
NYHETER. Tillväxtverket beviljar 2,5 miljoner till samarbetsprojektet Stockholm Archipelago för utveckling av hållbara och attraktiva naturupplevelser med tydlig inriktning mot målgruppen "nature tribe".
Annons

Projektet bygger på samverkan med de största boendeanläggningarna på öarna i skärgården och involverar bland andra Nåttarö Gård & Resort, Utö Värdshus och Finnhamns Arkipelag. Projektet kommer även att involvera fler företag än de som till en början valts ut.

– Det är många fler företag som ingår i projektet eftersom produkten, och inte det enskilda företaget, står i centrum, säger Marie Östblom, projektledare för Stockholm Archipelago.

Hur kommer samverkan mellan de deltagande företagen att se ut?

– Projektet kommer att utveckla paketerade resor med fokus på naturupplevelsen tillsammans med besöksnäringen, vilket innebär att företag inom resa-bo-äta-göra kommer att matchas in i arbetsprocessen med att utveckla produkterna.

Tydligt målgruppsfokus

Vilka produkter som kommer att utvecklas styrs av projektgruppens gemensamma kunskap kring vilka som söker upplevelser och kunskaper kring naturturism.

– Boendet är centralt i produktutvecklingen och de deltagande boendeanläggningarna bidrar med sin arbetstid, vilket även innebär en medfinansiering i projektet, säger Marie Östblom.

Redan under 2019 beslutade Stockholm Archipelago att istället för att koncentrera sig på demografiska och geografiska marknader istället fokusera på ett intressesegment, ”nature tribe”, en målgrupp som delar samma intresse för naturupplevelser och därigenom har fler likheter med varandra än till exempel nationell samhörighet.

Vattenlandskapet i centrum

Under 2020 arbetade projektgruppen vidare med att arbeta synliggöra Stockholms skärgård genom naturupplevelsen, där det unika vattenlandskapet står i centrum. Trots att pandemin kom emellan kunde fokus läggas på samma målgruppsarbete, eftersom även svenskar ingår i den så kallade ”naturtriben”.

– Det som förenar produkterna i projektet är skärgårdens öppna vattenlandskap med öar, kobbar och skär, det unika landskapet och skärgårdslivet med sin alldeles egna nostalgi. Och ”Soft Adventures” med vattnet i fokus och att ha kul, koppla av och känna sig fri, säger Marie Östblom.

Berätta lite mer om målgruppen ”nature tribe”, vilka ingår där och vad utmärker dem?

– De skiljer på sig själva genom tydliga gränsdragningar gentemot andra grupper och den centrala drivkraften är vilken sorts natur de vill uppleva och hur aktiviteten ska vara. ”Naturtriben” är villiga att betala för orörd natur och unika, skräddarsydda naturupplevelser med högt värde.