Annons

Digitalisering utmaning för besöksnäringen

zoom
"Digitala produkter ska inte ersätta upplevelsen utan höja den", säger Lotta Braunerhielm, projektledare och lektor i kulturgeografi vid Karlstads Universitet.
NYHETER. Besöksnäringen behöver hänga med i den digitala utvecklingen. Vid Karlstads universitet har man just avslutat ett treårigt forskningsprojekt om digitalt resande. Syftet var att höja kompetens och ta fram koncept för platsbaserade digitaliserade upplevelser.
Annons

Den digitala utvecklingen i samhället sker i en rasande fart. Även inom besöksnäringen behövs kunskap om vad den digitala utvecklingen innebär och vilka effekter det ger. För tre år sedan startade därför ett forskningsprojekt vid Karlstads Universitet, som nu har gått i mål.

– Alla resmål har en digital dimension. Det har forsknings- och utvecklingsprojektet ”Platsbaserade digitala upplevelser”, PDU, fokuserat på under tre års tid. Resultatet är en rad koncept på digitala upplevelser i den specifika platsen och dess kulturella och naturliga resurser, förklarar Lotta Braunerhielm, projektledare och lektor i kulturgeografi vid Karlstads Universitet.

Hon lyfter att en stor utmaning inom besöksnäringen är att bli digitala samtidigt som att utvecklingen ska ske i harmoni med platsen och med besökare, entreprenörer, lokalt boende och andra som bidrar till att göra platsen ett besöksmål.

– Det vi har jobbat med handlar om att öka kunskapen om hur aktörer kan både förhöja upplevelser men också komplettera sitt besöksmål med digitala lösningar, säger Lotta Braunerhielm.

Varför är detta så viktigt?

– Vi behöver kunskap om vad den digitala utvecklingen innebär och vilka effekter det ger. Då kan vi inte bara utgå från den digitala tekniken i sig, utan från vad som ska digitaliseras – platser, kulturer, innehåll från människor som bor och verkar på en plats och så vidare.

Vilka har varit inblandade i forskningen?

– Vi har bedrivit en utvecklings- och innovationsprocess med ett team på fem forskare och en digital innovationsbyrå, och utgått ifrån tre olika platser – tre olika case.

Hur gick ni tillväga?

– Från varje plats har vi funnit olika entreprenörer från besöksnäringen, involverat kommunrepresentanter och olika lokala aktörer – så kallade eldsjälar. Vi har utifrån ett forskarperspektiv djupintervjuat om platserna (intervjuer, granskning av historiska dokument med mera) för att fånga bilden av platsen. Sedan också tittat på den digitala representationen; vilken bild för medlar man digitalt och vilken bild lägger besökare ut digitalt? Dessutom har vi gjort intervjuer med besökare på dessa tre platser.

Vad gjorde ni med all information ni samlade in?

– Vi gick in i en utvecklings- och innovationsprocess; det var tre parallella processer där vi jobbade i workshopform med olika aktörer, med skilda frågor. Vi ställde frågan VARFÖR dessa platser är viktiga, VAD hos dem som är viktigt och HUR kan man förmedla upplevelser digitalt utifrån allt detta.

Vad var målet med projektet?

– Det ena är konceptskisserna/prototyperna som vi hoppas att platserna tillsammans med kommunerna förädlar så att det blir nya typer av digitala produkter. De ska inte ersätta upplevelsen utan höja den. Men också samarbete var ett mål, att hitta ett gemensamt sätt att samarbeta kring en plats.

Vad är nästa steg?

– Vi har jobbat fram en metod för hur man kan jobba med platsbaserad digital utveckling och vi har skapat en digital metodhandbok. Dessutom kommer det att under hösten släppas en film som illustrerar den metod vi jobbat utifrån och hur den här processen ser ut.