Annons

Nytt turismrekord i Sverige

zoom Under 2017 skapades 10 600 nya jobb i turistnäringen som i fjol sysselsatte 175 800 personer.
Under 2017 skapades 10 600 nya jobb i turistnäringen som i fjol sysselsatte 175 800 personer.
NYHETER. Turismen i Sverige nådde en ny rekordnivå 2017. Besökare från utlandet står för den snabbaste ökningen. Samtidigt skapades över tiotusen nya jobb i branschen, visar Turismens årsbokslut 2017 från Tillväxtverket.
Annons

Turismen i Sverige omsatte 317 miljarder 2017, en ökning med 7,4 procent jämfört med 2016. Snabbast ökar turismen från utlandet.

– Det som sticker ut i undersökningen är att den utländska turismkonsumtionen ökat, säger Sofi Sjöberg, analytiker på Tillväxtverket och en av författarna bakom rapporten Turismens årsbokslut 2017.

De utländska besökarnas konsumtion steg med drygt 11 procent i fjol. Det betyder att de senaste årens trend med en kraftig ökning i turismen från utlandet håller i sig. De utländska turisternas konsumtion står nu för hela 42 procent av turismens totala omsättning i Sverige.

Sofi Sjöberg ser två huvudförklaringar till att Sverige lockar fler utländska besökare.

– Ett ökat internationellt resande och en ökad gränshandel med Norge drar upp siffrorna en hel del.

Den globala trenden med ökat resande drivs på av turister tillväxtländer som Kina och Indien

Problemen i den oljeberoende norska ekonomin och en svagare norsk krona har inte dämpat gränshandeln som under 2017 ökade med 10 procent och uppgick till drygt 15 miljarder.

­Även de svenska turisternas konsumtion ökar men i beskedligare takt. Fjolårets ökning med 4,7 procent var ändå den snabbaste på fem år för den svenska turismen.

Samtidigt växer turismens betydelse för jobben i Sverige. Under 2017 skapades 10 600 nya jobb i turistnäringen som i fjol sysselsatte 175 800 personer. Sedan millennieskiftet har 45 000 jobb tillkommit i branschen. Sysselsättningen har vuxit snabbare än i andra branscher sedan millennieskiftet. De två senaste åren har utvecklingen exploderat med 21 700 nya jobb.

­– Besöksnäringen är viktig för sysselsättningstillväxten i Sverige. Många unga får till exempel sitt första jobb inom näringen. Men det handlar inte bara om ett första jobb. Det gäller också att få in mer strategisk kompetens för att långsiktigt stärka konkurrenskraften i svensk besöksnäring, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf i en kommentar.

Turismen är en av Sveriges snabbast växande exportnäringar. Turismens andel av den totala exporten har på fem år ökat från 4,7 procent till 6,2 procent, enligt Tillväxtverket.

Satsa på take away till hemestern

Satsa på take away till hemestern

När fler semestrar på hemmaplan kan det bli trångt på de lokala restaurangerna. Därför bör du satsa på take away så att inga kunder behöver vända i dörren