Annons

Rusning till YH-utbildning inom hållbarhet

zoom
NYHETER. Yrkesakademin styrde om för att kunna lansera sin nya korttidsutbildning för besöksnäringen innan sommaren istället för till hösten. På bara 1,5 vecka har det kommit in dubbelt så många ansökningar som man har platser.
Annons

Redan innan coronakrisen bröt ut hade Yrkesakademin tittat på möjligheten att erbjuda kortare webbaserade utbildningar, vilket tidigare i år utlystes av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Efter ett godkännande i april av utbildningen ”Sustainability Management” för ledare och egenföretagare inom besöksnäringen var tanken att lansera utbildningen under hösten 2020.

Men så kom krisen och behovet av utbildningsplatser blev mer akut.

–Vi frågade oss om vi inte hinner starta utbildningen redan innan sommaren med tanke på hur många i besöksnäringen som blivit permitterade. Så nu har vi bara kört på och ställt om, säger Lena Flodin, Utbildningschef vid Yrkesakademin.

De fem första kurstillfällena på den första kursstarten av tre kommer därmed att äga rum innan sommaren och fem efter. Intresset för utbildningen har varit stort.

–Man ska ju inte bara klara att sätta ihop utbildningen, vi behöver få in ansökningar också. Efter att enbart ha spridit information organiskt så har vi på en och en halv vecka fått in 70 ansökningar till 30 platser, säger Lena Flodin.

Med sista ansökningsdag torsdag den 7 maj tror hon att det kan bli uppemot 100 ansökningar totalt.

Utbildningen ”Sustainability Management” i besöksnäringen är nätbaserad och tillgängliggörs i hela landet. Utöver den start som sker den 25 maj, blir det ytterligare två kursstarter hösten 2020 respektive våren 2021.

Om intresset nu är så stort, kan det bli aktuellt med fler utbildningar för besöksnäringen?

–Det ligger nu en ny utlysning och med den respons vi har fått kommer vi att ansöka om fler, men jag kan inte säga inom vilket ämne ännu. Vi för dialog med företag och organisationer för att se vad de har för behov för att kunna möta dem.

Vad är din analys av att intresset är så stort för er utbildning inom hållbarhet?

–Ett stort antal personer som är på paus eller är permitterade, och min upplevelse är att företagen har haft fullt upp med att överleva medan de enskilda individerna tittar på vad de bäst kan göra för att komma stärkta ut detta. Dessutom ökar intresset för hållbar utveckling och fler förstår att detta är viktiga saker.

–I skedet som vi befinner oss i nu tänker man mer på socialt ansvarstagande, snarare än att ha fokus på tillväxt, vilket kanske har fått många att tänka. Våra beteenden kommer att förändras efter coronakrisen och då kommer hållbarhet att vara mer centralt än någonsin.

Hur ser intresset ut för era övriga utbildningar inom besöksnäringen?

–Vi ser ett ökat söktryck generellt, vår affärsutvecklarutbildning för besöksnäringen har mycket fler sökande än motsvarande tid förra året. Det tror jag har att göra med vad vi kommer att behöva framöver, som innovation och utveckling där det kommer att behövas kompetens, säger Lena Flodin.