Annons

Så kan branschen vända utbildningstrenden

zoom Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
NYHETER: Det finns pengar hos Myndigheten för yrkeshögskolan att bevilja utbildningar inom besöksnäringen, men lågt söktryck ställer till det. Branschen själva sitter på viktig kapacitet, menar Peter Thomelius, utbildnings- och HR-chef på Visita.
Annons

Yrkeshögskoleutbildningar är viktiga för besöksnäringens kompetensförsörjning. Inför 2019 fick Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, mer pengar för att bevilja fler utbildningar, vilket man också gjort. 300 fler utbildningsplatser inom besöksnäringen tillkom. Många av dessa platser fylls dock inte, vilket medför att de utbildningar som beviljats riskerar att inte startas upp alls.

– För exempelvis köksmästarutbildningarna är det ett väldigt lågt söktryck, 72 procent av platserna är outnyttjade. För besöksnäringsområdet i stort är den siffran 17 procent, och för hela YH 14 procent, säger Linda Wiklund, analytiker på MYH och fortsätter:

– Det finns en tydlig problematik där. Vi och branschorganisationerna inom besöksnäringen delar samma bild av att det hade varit bäst om fler utbildade sig och fick med sig även de teoretiska delarna.

De har trotsat trenden

Det finns exempel på när utbildningar inom besöksnäringen faktiskt har lyckats lösa problemet med för få sökande. Destination Sigtuna teamade ihop sig med Arbetsförmedlingen som har handplockat långtidsarbetslösa personer med intresse för matlagning och service. Dessa går nu en utbildning där hälften av studietiden är praktik på åtta hotell i Sigtuna kommun.

Ett annat exempel är Petter Stordalens och Realgymnasiets lyckade hotellutbildning som fyller alla sina platser. Även här har nyckeln varit samarbete med näringslivet. Dessa två exempel är dock utbildningar på gymnasienivå till skillnad från yrkeshögskoleutbildningarna inom YH.

Peter Thomelius, utbildnings- och HR-chef på Visita menar att branschen har mycket att vinna på att engagera sig i yrkeshögskoleutbildningar. Genom att erbjuda praktikplatser ökar utbildningarnas attraktionskraft, samtidigt som man får chans att vara med och forma morgondagens medarbetare på nära håll.

– Branschen behöver förstå vilken utmärkt utbildningsform YH är för besöksnäringen. Företagen har stor inverkan på utbildningens innehåll och kan vara direkt delaktiga genom att sitta med i ledningsgruppen för utbildningen, säger Peter Thomelius.

Viktigt för kompetensutvecklingen

Han lyfter också att dessa utbildningar också är ett utmärkt sätt att få in viktiga teoretiska bitar hos exempelvis kockar och köksmästare som lärt sig yrket genom att jobba.

– Det är ett utmärkt sätt för företagen att kompetensutveckla sina medarbetare som arbetat länge, utan kostnad för varken den enskilde eller företagen. Flera av utbildningarna går på distans vilket gör att det går att kombinera med fortsatt yrkesarbete, säger Peter Thomelius.