Annons

Så ska Lofsdalen bli ett av Sveriges bästa resmål

zoom Lofsdalen vill bygga ut vandings- och cykelleder så väl som nya skoterspår. Foto: Destination Lofsdalen
Lofsdalen vill bygga ut vandings- och cykelleder så väl som nya skoterspår. Foto: Destination Lofsdalen
NYHETER. Lofsdalen vill bli ett av landets främsta resmål för aktiva resenärer. I planerna finns nya lednät för att utveckla sommarturismen och en företagshub för att locka fler invånare.
Annons

Lofsdalen har drygt 170 invånare och 10 000 bäddar. Nu vill besöksnäringen i den härjedalska turistorten öka antalet gästnätter, få sommarturismen att blomstra och näringslivet att växa med hjälp av ett nytt projekt, Vision Lofsdalen.

– Vi vill göra Lofsdalen till en plats som fler vill bo på året om, säger Helena Fjellgren, projektledare. Det är svårt för små bolag här att vara livskraftiga året runt, därför vill vi till exempel erbjuda mentorprogram och delad arbetskraft genom en personalbank.

Tillväxtverket och Region Jämtland Härjedalen står bakom

Bakom projektet, som är tänkt att sträcka sig över tre år, står företagarföreningen i Lofsdalen, Lofsdalsfjällens Turistnäring ekonomisk förening, samt ytterligare ett tiotal enskilda företag. Projektet beräknas kosta över 12 miljoner kronor och bygger på finansiering från bland annat Tillväxtverket och Region Jämtland Härjedalen.

– Projektet är beroende av flera olika finansiärer. För oss är det också viktigt att kommunen är med och uppmuntrar det här. Vi är redo att börja bygga, så vi hoppas verkligen att vi får möjlighet att genomföra projektet.

Nya möjligheter för cykel och vanding

Förutom en satsning på att förbättra företagsklimatet är ambitionen att ta fram en ny strategi för att få sommarturismen att växa. Det kan till exempel handla om att utveckla befintliga skid- och skoterspår till vandrings- och cykelleder.

– Vi vill skapa ett lednät som kan användas året runt och utveckla ett nytt koncept där cyklister och vandrare kan samsas på samma leder. Vi vill också utbilda personal som kan bygga lederna på ett hållbart sätt.

Företagshotell

Ett annat mål med projektet är att få besökarna att stanna längre, bland annat med hjälp av ett slags företagshotell.

– I dag har många möjlighet att arbeta var som helst och vi vill skapa en mötesplats eller en företagshub där stugägare kan arbeta. Det skulle helt plötsligt göra det möjligt för många att bosätta sig här längre perioder.

Sätta Lofsdalen på kartan

Om projektet beviljas finansiering är tanken att det ska dra i gång den 1 juli.

– Det kan bli jättespännande och något som verkligen sätter Lofsdalen på kartan, säger Helena Fjellgren.