Annons

Så ska mathantverk lyfta besöksnäringen

zoom Foto: Stéphane Lombard
Foto: Stéphane Lombard
NYHETER. Måltidsturismen växer och inom den spelar mathantverket en allt större roll. Därför arrangerar Eldrimner i höst en turné genom landet för att öka samarbetet mellan besöksnäringen och mathantverkare.
Annons

Varje år arrangerar Eldrimner, nationellt resurscentrum för mathantverk, så kallade mathantverksdagar med ett specifikt tema. I år är temat turism.

– Mat är en viktig del av den växande turismen, säger Bodil Cornell, verksamhetschef på Eldrimner. Många mathantverkare kan lära av turismen och göra mer för att visa upp sig, samtidigt som mathantverket kan öka attraktionskraften i en region och bidra till ökad turism.

Inspirera till att öka intäkterna

Turnén startar i jämtländska Ås den 2 oktober och avslutas i Huskvarna den 13 november. Under träffarna ska mathantverkare, turistföretag och representanter från regionala turistorganisationer och destinationsbolag mötas för att inspireras av varandra och diskutera hur besöksnäringen och mathantverkare kan samarbeta för att öka inkomsterna och stärka den regionala identiteten.

– Under träffarna ska vi lyfta en mathantverkare på varje plats, men också en företagare som inte själv gör mathantverk men som använder det i turistiskt syfte. I till exempel Jämtland är det Lena Flaten som driver Flammans krog.

Hon är duktig på att använda andras mathantverk, både i sin restaurang och när hon reser runt på olika evenemang.

Hoppas ni på konkreta resultat eller handlar det mer om att inspirera?

– Det handlar främst om att inspirera, men vi har märkt att våra mathantverksdagar ger avtryck. Men vilken effekt det får vet vi först längre fram.

Många mathantverkare fungerar redan som besöksmål, som Hallongården i Trelleborg som har 70 000 besökare varje år.

– Vi vill visa potentialen i det och hur mathantverkare kan jobba för att locka turister, säger Bodil Cornell. Och för turistföretagen blir det en chans att se vilka mathantverkare de kan lyfta fram.