Annons

Så ska Värmland locka besökare på två hjul

zoom Bakgrund till värmländsk satsning. Cykling har en stor potential att bidra till ekonomisk regional utveckling.
Bakgrund till värmländsk satsning. Cykling har en stor potential att bidra till ekonomisk regional utveckling.
NYHETER. Med en pengasäck på drygt en halv miljon kronor ska Värmland locka fler cyklande turister till länet. Syftet? Att investera i fler leder för både vana och ovana cyklister.
Annons

”Dess dalar och skog ge mig tystnadens ro, och luften är frisk på dess höjder.” Redan 1822 omnämndes länets vackra natur i folkmelodin Ack Värmland du sköna. Knappt 200 år senare ska cykeln vara nyckeln till att fler turister lockas till, just Värmland.

 

Finns cykelpotential

– Här finns en sådan potential när det gäller cykel. Vi kan erbjuda en mångfald av attraktiva cykelleder som vi vill växla upp än mer, vi har skogen som en underutnyttjad resurs och vi har befintliga anläggningar som kan förlänga sin verksamhet året om. Dessutom finns här ett brett urval av boendealternativ, grymt kompetenta entreprenörer och cykelklubbar, säger Anne-Louise Izindre, EU-samordnare i Filipstads kommun.

Kommunen är projektägare i Biking Värmland, ett nytt projekt som av Region Värmland har beviljats 565 100 kronor.

– Pengarna ska användas som del i ett genomförandeprojekt med infrastrukturella insatser. Det handlar om skyltar, ifyllnadsmaterial, startplatser, berättar Anne-Louise Izindre.

Syftet med projektet, som inväntar slutgiltigt besked från Landsbygdsprogrammet, är att investera i cykelleder.

– För att tillgängliggöra och inkludera krävs insatser. För att attrahera den ovane cyklisten krävs lätt tekniska leder, precis som vi behöver tekniskt utmanande leder för den som är van.

 

Natur är temaområde

Cykling ingår i ett av Visit Värmlands fem prioriterade temaområden, nämligen natur.

– Att vi satsar på att locka cyklister är en del i en omfattande strategi. För de flesta besökare som har cykling som huvudsaklig reseanledning är även kringprodukterna och kringtjänsterna oerhört viktiga för att skapa en attraktiv helhet med boende, transporter samt god och närproducerad mat, säger Jonas Jacobsson, vd för Visit Värmland som är samarbetspartner i projektet.

Han konstaterar att man sett tydliga indikationer på att cykelturismen växer.

– Visit Värmland har närmare 150 medlemmar i form av boendeanläggningar, aktivitetsföretag, och upplevelseproducenter, och många av dessa rapporterar ökad efterfrågan på cykelturism. Dessutom har vi genom våra samarbetspartners i Regionala Nätverket för Turism bra underlag på att efterfrågan ökar stadigt.

Har ni på något sätt studerat cykelturisternas behovsbild?

– Vi anser att vi har skapat oss en relativt bra bild av cyklisternas behov, både vad gäller landsvägscykling, leisurecykling och MTB. Detta har vi gjort genom samarbete med övriga län som kommit längre i frågan än vi har, genom kontakt med turoperatörer på olika marknader och genom att träffa slutkonsumenter på olika mässor.

Så Värmland är en bra destination för cykling?

– Värmland är attraktivt för alla typer av naturturister, något som speglar sig i att vi år efter år ligger i toppen bland de länen med störst andel utländska besökare i Sverige. Värmland är lättillgängligt samtidigt som det är vilt och utmanande, säger Jonas Jacobsson.

 

Mer turism på längre sikt

Han får medhåll av Anne-Louise Izindre, som är övertygad om att projektet kan bidra till ökad turism.

– Vi tänker långsiktigt; de infrastrukturella insatserna är ett första steg som krävs för att positionera Värmland som cykellän. Till det behövs affärs- och produktutveckling av lederna. Cykel har helt klart en stor potential att bidra till ekonomisk regional utveckling.

Hotellsystemet som kunde tillgodose alla Åhus Seasides behov

Hotellsystemet som kunde tillgodose alla Åhus Seasides behov

PMS-systemet VisBook har över 1 000 kunder inom besöksnäringen i Norden och växer snabbt, inte minst i Sverige där antalet nya kunder har mer än fördubblats under de senaste två åren. En av de nya kunderna är Åhus Seasid...