Annons

Så ska yrkesutbildningarna samarbeta med besöksnäringen

zoom
NYHETER. Besöksliv har pratat med Erica Åberg och Albin Wessman som sitter i Visitas nya certifieringsnämnd.

Annons

Igår hade den nämnd som utsätts för att se vilka utbildningar som blir de första att certifieras sitt initiala sammanträde. Erica Åberg, hotelldirektör Scandic Downtown Camper, och Albin Wessman som äger flera restauranger i Stockholm, bland annat Adam/Albin sitter i certifieringsnämnden.

Varför vill ni vara en del av nämnden?

 – Jag tror att det är ett viktigt arbete för att vi tillsammans ska kunna utveckla besöksnäringen framåt. Jag tror också att många gymnasieskolor vill kunna visa vilket fantastiskt arbete de gör och då kan detta vara en viktig pusselbit för dem i det arbetet, säger Erica Åberg.

– Det är ju uppenbart att det behöver göras något åt de yrkesutbildningar inom hotell och restaurang som erbjuds på gymnasienivå idag, och kan jag vara med och bidra till en förändring så vill jag gärna det, säger Albin Wessman.

Skolorna ska bli bättre på samarbeten

Wessman menar att samarbetet mellan skolorna och branschen är avgörande för att eleverna ska vara redo att komma ut och jobba i slutet på sina utbildningar. Utbildningarna behöver branschens input och åsikter för att förbereda eleverna på bästa sätt.

–Det krävs dialog med branschen och där måste skolorna bli bättre på att bjuda in. Något som detta initiativ inbjuder till, fortsätter han.

Erica Åberg anser även hon att det krävs samarbete mellan branschen och utbildningarna för att eleverna sen ska kunna få jobb.

– Besöksnäringen vill ju helst ge alla elever- blivande medarbetare, de bästa förutsättningarna för både deras utveckling och karriärmöjligheter inom besöksnäringen. För att kunna säkra att utbildningarna fortsätter att vara attraktiva och branschnära så tror jag att den kvalitetssäkringsmodell som Visita har utvecklat kommer vara viktig.

Vilken betydelse tror ni att certifieringarna kommer ha för branschen?

Erica Åberg säger att hon hoppas att eleverna får bättre förutsättningar och att fler väljer att utbilda sig inom besöksnäringen. Albin Wessman håller med och hoppas på att certifieringen ska bli en standard för utbildningarna.

– Det är så här vi höjer nivån på riktigt, jag hoppas att certifieringarna blir en ögonöppnare för skolorna att verkligen börja jobba med de här frågorna och på riktigt utvärderar de yrkesförberedande frågorna, vilket jag anser inte riktigt görs idag, säger han.

Han tror att bjuda in fler representanter från branschen att medverka i utbildningen kan vara en bidragande faktor för att fler ska vilja utbilda sig till yrken inom besöksnäringen.