Annons

Samarbeten lyfter naturturismen

zoom Vinnarna i tillväxten är verksamheter inom vandring, skidåkning, ridning och cykling. Foto: LRF
Vinnarna i tillväxten är verksamheter inom vandring, skidåkning, ridning och cykling. Foto: LRF
NYHETER. Svensk natur attraherar allt fler besökare, det visar en rapport från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Naturturismen ökar i 9 av 15 LRF-regioner och störst tillväxt sker i området från Dalarna och norrut, med dess orörda natur.
Annons

– Intresset för naturen ökar och allt fler vill ut i skog och mark. Enligt rapporten är det svenska jord- och skogslandskap, som förvaltas av privata markägare, som främst lockar turisterna, säger Björn Galant, äganderättsexpert på LRF.

Rapporten är ett led i ett samverkansprojekt mellan LRF och branschorganisationen Naturturismföretagen och den bygger på intervjuer med LRF:s regionförbund.

– Vi frågade om turismen ökade och de flesta svarade ”ja” – det känns oerhört roligt. Vårt syfte med rapporten är bland annat att undersöka potentialen för samverkan mellan turistföretagen och markägarna. Och här gäller det att starta en dialog om hur man kan arbeta tillsammans för att locka turister.

Med naturturism menas aktiviteter som vandring, skidåkning, fiske, kanotpaddling och cykling. Och målet är att den inte ska skada mark och växt- och djurliv.

– Om man exempelvis erbjuder mountainbiketurer för hundratals besökare så blir det leriga stigar och spår. Det kräver att man är överens med markägaren och säkerställer att skadan inte blir för stor.

Hur kan det gå till?

– När det gäller cykling så kan man leda om turerna till torrare områden. Det går också att förstärka en cykelled med grus eller spån.

Vad behöver besöksnäringsaktörerna tänka på om de vill fånga upp det växande intresset?

– Det är viktigt att man diskuterar med markägarna om hur samverkan konkret ska gå till. Ett samarbete kan innebära stora fördelar, när turisterna bor på en lantgård i bygden och nyttjar lokala guider så skapar det sysselsättning och tillväxt.