Annons

Scandic bäst på personal

zoom Lena Bjurner, HR- & hållbarhetsdirektör på Scandic Hotel Groups. Foro: Scandic" />
"Alla måste vara med för att en förändring ska ge effekt", säger
Lena Bjurner, HR- & hållbarhetsdirektör på Scandic Hotel Groups.
Foro: Scandic
NYHETER. Scandics HR- & hållbarhetsdirektör, Lena Bjurner fick nyligen ta emot utmärkelsen Årets nordiska personaldirektör. För Besöksliv berättar hon hur man gör inom Scandic för att rekrytera och inte minst behålla personal.


Annons

Det var under Universums årliga evenemang Employer Branding Forum & Talent Excellence Award-galan, som i år gick under temat ”Kultur som engagerar & behåller talang”, som Lena Bjurner, nordisk HR-direktör för Scandic Hotel Groups, utsågs till Nordens bästa personaldirektör.

 – Det är jätteroligt förstås, säger hon om utmärkelsen.

Vad gör dig till en bra personaldirektör?

– Det skulle jag hellre se att andra svarade på, men om jag skulle lyssna till den feedback jag får så brukar den vara att jag är trovärdig och värderingsstyrd i kombination med att jag får saker att hända.

Betyder sådana här utmärkelser någonting?

– Ja, det betyder att vi får ett kvitto på att det vi har gjort och engagerat oss i har varit  rätt saker som har gett resultat.

Som exempel nämner Lena Bjurner det arbete man har gjort inom Scandic de senaste  åren som bland annat har handlat om att förtydliga bolagets mission, vision och värderingar, och få med alla anställda på tåget. Som en del av arbetet har man också sett över ledarskapet för att det ska synka med värderingar, kultur, mål och löften. Slutligen har man jobbat strategiskt och aktivt med att uppmuntra till  lärande och utveckling i hela organisationen.

– Det har kanske varit det viktigaste av allt, att engagera alla vad gäller kultur, ledarskap utveckling och lärande, säger Lena Bjurner.

Vad har detta arbete betytt för Scandic?

– Vår mission är att skapa bra hotellupplevelser för våra gäster varje dag. För att kunna göra det måste vi jobba med vår egen utveckling. Så att vi har en kultur där vår personal trivs. Alla företag som jobbar med service måste fokusera på sina medarbetare, för har vi inte en sund och bra kultur kan de inte ge gästerna den bästa upplevelsen.

Hur gör man konkret för att få med sig personalen?

– Man ser till att alla får vara med i arbetet via till exempel workshops där varje medarbetare  kan bidra med hur de själva upplever våra värderingar och arbetssätt. Man skapar ett engagemang genom att låta alla komma till tals genom att säga vad som är viktigt för dem, på deras hotell och i deras team.

Vad ska man inte göra?

– Du kan inte sätta värderingar som klistras upp på väggen och tro att det ger resultat. Alla måste vara med för att en förändring ska ge effekt.

Hur är det speciellt att jobba med HR inom hotellbranschen?

– Dels har vi ett stort behov av att rekrytera. Det är väldigt många personer som jobbar för oss. Vi måste vara en attraktiv arbetsgivare. Sedan finns det väldigt många olika jobb på Scandic och inom hotellbranschen, vilket är en fördel i form av utvecklingsmöjligheter och förflyttningar som inte finns i andra branscher.

Varför är det svårt att rekrytera?

– En stor utmaning framåt är att demografin ändras. Det finns inte lika många unga som kommer ut på arbetsmarknaden att rekrytera. Vi behöver se till att vara attraktiva för människor i andra åldrar,  med olika bakgrunder, och från andra länder. Vi måste var duktiga på mångfald och inkludering och ha en kultur som attraherar många olika människor. A och O är att vara attraktiva och skapa samhörighet för alla grupper. .

En sak är att attrahera personal, en annan att behålla den – hur gör ni?

– Vi måste se till att ge  våra medarbetare möjlighet att driva sin egen utveckling, och att man som medarbetare vet vilka möjligheter som finns. Det kan vara utveckling i sin befintliga roll eller i form av nya  roller, inom hotellet eller på olika hotell och på olika marknader. Utvecklingen sker bland annat genom ett digitalt verktyg som alla medarbetare kan nå via mobilen eller datorn.