Annons

Skärpt hållbarhetsfokus en seger för Sverige

zoom I de nya hotellkriterierna finns bland annat en bredare bild av vad en reception kan vara, enligt Magnus Klasson, chefsinspektör på Svensk Klassificering.
I de nya hotellkriterierna finns bland annat en bredare bild av vad en reception kan vara, enligt Magnus Klasson, chefsinspektör på Svensk Klassificering.
NYHETER. Just nu implementeras nya internationella kriterier för hotellen, en uppdatering som bland annat innebär ett ökat fokus på hållbarhet.
Annons

Under de senaste åren har Svensk Klassificering arbetat med att ta fram nya kriterier för hotellklassificeringen. Uppdateringar görs ungefär vart femte år för att hålla kriteriekatalogen i takt med tiden och är en del av det europeiska samarbetet inom HotelStarsUnion där 17 länder arbetar för en enad europeisk standard.

Men den uppdatering som nu lanserats innebär större förändringar än vanligt, säger Magnus Klasson chefsinspektör på Svensk Klassificering.

– De tidigare 270 kriterierna har nu minskats i antal för att göra det enklare och tydligare för hotellägare att få sin anläggning klassificerad.

Vad grundar ni revideringen av kriterierna på?

– Det bygger dels på kundundersökningar, dels på tips och synpunkter som kommit in från anslutna hotellanläggningar under årens lopp. Huvudfokus är ju framför allt vad gästerna efterfrågar. Vilka kriterier är viktiga för att gästen ska kunna känna igen sig på ett fyrstjärnigt hotell? De kriterier vi tidigare haft har länge ansetts hindra utvecklingen och moderniseringen av själva begreppet hotell och det ville vi ändra på nu.

Kan du ge ett exempel på ett sådant hinder?

– Att det tidigare har funnits ett krav på att det ska finnas telefoner på rummet på alla fyrstjärninga hotell. I dag är det ju inte själva prylen telefon som är viktig, det är ju snarare funktionen i den, alltså kommunikationen.

– Ett annat exempel är begreppet reception, är det verkligen själva receptionsdisken som ska vara den fysiska knytpunkten för en hotellgäst? Eller är receptionen egentligen ett verb, alltså att man blir välkomnad och omhändertagen? Idag jobbar ju allt fler med en ”designated area”, en öppen lösning där man välkomnas in av en Floor Manager. Vi vill välkomna en sådan kreativ utveckling i hur man kan driva hotell.

Är det en ny inriktning att att ta med hållbarhetsarbete i klassificeringen?

– Hållbarhet har absolut funnits med bland kriterierna även tidigare, men inte lika tydligt som nu. En av Sveriges största insatser i det europeiska samarbetet kring kriterierna är att vi har fört upp hållbarhetsfrågor på agendan.

– Sverige har stått på barrikaderna i miljöfrågorna i många år och nu har vi även fått med oss resten av Europa. Bland mycket annat har man nu dubblerat poängen för miljökriterierna för att tydligt skicka en signal att det är viktigt att arbeta med dessa frågor. Vi vill att det ska vara den största och utslagsgivande skillnaden mellan hotellen.

Innebär det att skillnaden på ett fyr- och femstjärningt hotell kan komma att ligga i hur man jobbar med hållbarhet?

– Nej, du kommer inte att kunna öka antalet stjärnor enbart genom att uppfylla miljökriterierna, men det kommer att vara avgörande för att du ska kunna komma upp till den poäng som krävs för att nå superiornivå.

Vilken typ av hållbarhetskriterier är det som har tillkommit eller förändrats?

– Till exempel försvinner kravet på att det ska finnas en tvättpåse på varje rum. Det har ofta blivit en plastpåse som har kommit att bli en onödig miljöbov. Hotellen ska fortsätta erbjuda gästerna tvätt, men hur det ska lösas måste få vara upp till anläggningen. Ett annat exempel är att vi tripplar poängen för laddstationer för olika typer av elfordon.

Varför är det så viktigt att klassificera hållbarhet?

– Det är för att ge branschen en tydlig signal om att hållbarhet är viktigt för gästen. Att vi först nu ökar vårt hållbarhetsfokus beror på att vi har fått med oss övriga Europa, i Sverige har det varit ett tydligt önskemål länge.

Vad betyder detta för hotellbranschen på sikt?

– Det betyder att de mest hållbara hotellen kommer att gynnas när gästerna väljer, eftersom hållbarhetsarbetet återspeglas tydligare även i stjärnorna. Vill man bo på ett topphotell, kommer det vara självklart att välja ett hållbart hotell.

Har ni fått några reaktioner från branschen på den pågående revideringen?

– Moderniseringen av systemet har generellt sett mottagits väldigt positivt, särskilt detta att möjligheten ökar för framåttänkande hotell att kunna vara med i klassificeringen, när det ges tolkningsutrymme för nya lösningar.

Hur har pandemin påverkat arbetet med klassificeringen?

– Pandemin har såklart påverkat samtliga anläggningar runt om i Europa, vilket alla deltagande länder vittnar om, men kreativiteten och anpassningsviljan hos operatörerna har varit fantastisk. Utan att tulla på kvaliteten har man hittat lösningar som fungerat bra ur ett smittsäkert perspektiv.

Lanseringen av en ny kriteriekatalog under en pågående pandemi låter också utmanande?

– Absolut. Att gå ut med denna förändring till en hårt utsatt bransch har sina utmaningar. Men de stora fördelarna med ett modernare synsätt, med ett mer flexibelt system som fokuserar på gästens upplevelse i ännu större utsträckning än tidigare, har välkomnats av anläggningarna och den pågående övergången har varit väldigt smidig, säger Magnus Klasson.

Två ikoner slås samman för att revolutionera hotellbranschen

Två ikoner slås samman för att revolutionera hotellbranschen

När Amet & Partners och italienska världsaktören La Bottega slår sina påsar ihop bildas en ny jätteaktör. AMEGA LAB har som mål att omdefiniera upplevelsen av bekvämligheter