Annons

Skistar: ”Vi är förberedda”

zoom Foto: Skistar
Foto: Skistar
NYHETER. Efter varningar i Dalarna om att det kan komma nya rekommendationer som försvårar för svenska skidanläggningar. ”Vi förbereder oss inför flera olika scenarier”, säger Skistar.
Annons

I ett läge där coronapandemin trappas upp ökar nu risken för ytterligare rekommendationer som kan innebära att skidanläggningarna inte kommer att kunna hålla öppet som planerat när säsongen kommer igång.

I Dalarna är utvecklingen extra oroande, enligt smittskyddsläkaren Anders Lindblom som säger till Dagens Industri att han inte utesluter att Skistar precis som i våras kommer att få rådet att stänga sina anläggningar i Sälen.

– Om vi får många fall kan det komma nya lokala allmänna råd. Det är Skistar medvetna om, säger Anders Lindblom till tidningen.

Besöksliv ställde några frågor till kommunikationschefen Petra Hallebrant, om hur Skistar förhåller sig till risken att anläggningarna i praktiken skulle behöva stänga innan de ens hunnit öppna för säsongen.

– Det är ju svårt att spekulera kring i dagsläget, men vi har en dialog löpande med både med Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkarna och vi följer utvecklingen noga. Vi förbereder oss inför flera olika scenarier, självklart är den ökade smittspridningen i landet oroväckande.

Vilka insatser gör ni för att skapa en smittsäker miljö på era anläggningar?

– På Skistar driver vi ju skidanläggningar och logi där alpinskidåkning är en kontaktfri utomhusaktivitet som är bra för folkhälsan och människors välmående. 84 procent av alla våra liftar är dessutom i öppen fjällmiljö och FHM har sagt att risken att smittas utomhus och i liften är liten, säger Petra Hallebrant.

Skistar har ändå inför en hel del försiktighetsåtgärder på sina destinationer, bland annat har de infört digital in- och utcheckning på åtta av tio boenden och nedladdningsbara liftkort i mobilen för att gästerna ska slippa stå i kö.

I Skistars app finns information om när det brukar vara mest och minst antal personer i liftarna, samt information om vilka restauranger som har take-away.

– Vi ökar säkerheten i och omkring våra liftar och uppmanar alla att hålla en stavlängds avstånd i liftkön. Vi begränsar även antalet platser i värmestugor.

Har ni trappat upp arbetet kring detta ytterligare med tanke på det nuvarande läget?

– Vi har lärt oss mycket sedan i våras och är bättre förberedda tack vare att vi under hösten har haft samrådsmöten med företrädare för bland annat vården, räddningstjänsten och destinationsbolagen på orterna där vi verkar.

Skistar har även haft dialog Folkhälsomyndigheten i både Sverige och Norge, samt branschorganisationerna för skidanläggningar, ALF och SLAO, som har tydliga riktlinjer för till exempel pist och lift.

Petra Hallebrant betonar att Skistar även hann införa ett antal försiktighetsåtgärder innan skidanläggningarna stängde i Sverige i våras, som följde med in i sommarsäsongen där Skistar såg en stark tillströmning av gäster till sina destinationer och därmed kunde konstatera vilka olika åtgärder som har fungerat bäst.

– Det kommer att bli en annorlunda säsong, men vi är trygga med den planering vi gjort tillsammans för att coronasäkra våra destinationer. Vi försöker också informera våra gäster och personal löpande om vilka försiktighetsåtgärder som gäller. Men det egna ansvaret hos alla är också jätteviktigt, att man som gäst verkligen stannar hemma om man är sjuk, håller sig uppdaterad och följer våra försiktighetsåtgärder och myndigheternas rekommendationer, säger Petra Hallebrant.