Annons

Sörmland lyfter maten – lokalt och internationellt

zoom Projekten “Sörmländsk mat på borden” och “Culinary Attractions”<br />
 ska ge Sörmland ett rejält uppsving hoppas STUA. Foto: STUA
Projekten “Sörmländsk mat på borden” och “Culinary Attractions”
ska ge Sörmland ett rejält uppsving hoppas STUA.
Foto: STUA
NYHETER. Sörmland vill attrahera fler turister och hjälpa de lokala livsmedelsproducenterna: När Sörmlands turismutveckling drar igång två jätteprojekt står den sörmländska maten i fokus .
Annons

– Vi har märkt att det funnits ett stort behov av att både fördjupa Sörmlands måltidsturism, samt att göra lokala produkter mer lättillgängliga, säger projektansvarig Torbjörn Kock på Sörmlands turismutveckling AB, STUA.

Det är genom projekten “Sörmländsk mat på borden” och “Culinary Attractions” som STUA nu vill ge Sörmland ett rejält uppsving när det kommer till mat och dryck. Med gemensam uppstart den 15 oktober och fram till december 2019, kommer deltagande företag inom de två projekten få inspiration och hjälp med att utveckla sina verksamheter på bästa sätt.

Culinary Attractions

Att utveckla mat-, dryck- och måltidsupplevelser och rent allmänt jobba med destinationsutveckling för att locka turister blir allt viktigare. För att skapa en attraktiv storstadsnära landsbygd har STUA därför initierat Culinary Attractions.

– Måltidsturism är ett relativt nytt begrepp men har blivit en allt större attraktionskraft; man lockar till sig turister genom att erbjuda matupplevelser, säger Torbjörn Kock.

I praktiken innebär projektet att STUA kommer att anordna studieresor, workshops, seminarier och ge individuell rådgivning till företag inom branschen, för att de ska kunna utvecklas på bästa sätt.

– Mycket kommer handla om att sprida kunskap kring måltidsexport, så att företag får upp ögonen för vad det faktiskt innebär; man ska inte skicka sina varor utomlands som många tror, utan locka hit besökare.

Han understryker vikten av samarbete mellan olika företag för att det ska fungera:

– För att locka till sig utländska besökare räcker det inte med att ha en egen matvandring eller egen matupplevelse, utan man måste skapa en längre upplevelse på två till fem dagar. Därför måste man också samverka med andra aktörer.

Sörmländsk mat på borden

För att få ut lokala produkter från Sörmland på marknaden och göra dem mer lättillgängliga ska STUA genom projektet Sörmländsk mat på borden jobba med att utveckla företags sälj- och distributionsorganisationer, för att öka både försäljning och produktion.

– Småaktörer kan ha svårt att komma igång själva, därför vill vi genom projektet underlätta för dem, så att man kan lära av varandra och bli starkare tillsammans, säger Torbjörn Kock.

Inom ramen för projektet kommer en digital lösning för paketering, distribution och försäljning, att lanseras. Från STUA:s sida kommer rådgivning vara en viktig roll.

– Digitalisering spelar stor roll; kopplingar mellan producent, distributör, restaurang, offentliga kök och butiker måste bli mycket bättre. Just nu sker mycket analogt, och vi måste hjälpa företag att digitalisera sig, implementera nya system och ge dem allmän rådgivning, säger Torbjörn Kock och fortsätter:

– Genom projekten vill vi underlätta för alla producenter och alla som verkar inom det här området. Man måste hela tiden utgå från att produkterna ska bli mer tillgängliga för konsumenterna, samtidigt som att det måste ske med en enkelhet för producenterna själva. Med hjälp av digital teknik så förenklas denna process.

Hotellsystemet som kunde tillgodose alla Åhus Seasides behov

Hotellsystemet som kunde tillgodose alla Åhus Seasides behov

PMS-systemet VisBook har över 1 000 kunder inom besöksnäringen i Norden och växer snabbt, inte minst i Sverige där antalet nya kunder har mer än fördubblats under de senaste två åren. En av de nya kunderna är Åhus Seasid...