Annons

Spahotell gör bättre resultat än andra

zoom Aftonspa på Loka Brunn, där Spadagarna hölls förra året.
Aftonspa på Loka Brunn, där Spadagarna hölls förra året.
NYHETER. Det går bättre för landets spahotell än för hotell generellt i Sverige. Det visar en ny undersökning av Visita. 
Annons

Bland de hotell som är med i Svenska Spahotell ligger den genomsnittliga intäkten per belagt rum högre än vad den gör bland övriga hotell i Sverige. Dessutom har deras utveckling under perioden 2012 till 2016 varit bättre än för hotell generellt. RevPAR för hotellen i Svenska Spahotell har ökat med 27 procent, medan hela hotellmarknaden ökat 22 procent. 

Snittintäkten per belagt rum har ökat med drygt 8 procent, mot 5,5 procent för hotellmarknaden som helhet. Intäkterna från spa, idrott och temaaktiviteter utgör i genomsnitt 17 procent av spahotellen totala intäkter. För vissa hotell uppgår intäkten till närmare 30 procent, medan den för andra är bara några procent.

Det visar en nyckeltalsundersökning som branschorganisationen Visita har utfört bland Svenska Spahotells 42 medlemmar. Den presenterades igår, i samband med att Svenska Spahotell inledde sitt årliga evenemang Spadagarna, denna gång på Hotell Tylösand.

Stora skillnader i gruppen

Sammanlagt har 25 hotell besvarat Visitas utskickade enkät. Dessutom har relevant inkvarteringsstatistik för 2016 från Tillväxtverket och SCB jämförts mellan gruppen spahotell och hela den svenska hotellmarknaden.

Spahotellen skiljer sig kraftigt sinsemellan, bland annat vad gäller antal hotellrum och storleken på spadelen, men också hur stor del av spagästerna som bokar en behandling och hur låg tid varje medarbetare på spaavdelningarna lägger per gäst –men genomsnittet är 0,8 timmar per spagäst.

– Eftersom förutsättningarna är så stora i vår grupp är det bra att resultatet redovisas i percentiler. Då kan man tydligt se var man befinner sig och är på väg, säger Lars-Eric Fält, ordförande Svenska Spahotell. 

Liten inkomst av produkter

Nästan var tredje spagäst bokar någon typ av behandling och intäkterna för spabehandlingar utgör i genomsnitt 4,5 procent av intäkterna för hotellen. Var fjärde spabesökare bor inte över natt på hotellet.

Om man ser till hur stor del av de totala intäkterna för spa, idrott och temaaktiviteter som utgörs av försäljning av spa- och behandlingsprodukter, så når medelvärdet av de intäkterna drygt 6 procent. 

– Jag är imponerad över den stora omsättning vi har. Nu vill vi att det här blir en årlig undersökning så att vi kan följa upp den, säger Lars-Eric Fält.