Annons

Stort behov av kompetenshöjning i branschen

zoom Peter Thomelius, chef för kompetensförsörjning på Visita och Matilda Runeson, som är utbildningsledare på Yrkesakademin. Foto: Visita/ Patricia Holmén
Peter Thomelius, chef för kompetensförsörjning på Visita och Matilda Runeson, som är utbildningsledare på Yrkesakademin. Foto: Visita/ Patricia Holmén
NYHETER. Flexibla utbildningar på yrkeshögskolor och validering väntas bli nycklarna som öppnar många dörrar – även på kort sikt.
Annons

Strävan efter att höja kompetensen finns alltid i besöksnäringen, menar Peter Thomelius, chef för kompetensförsörjning på Visita. Men under pandemin – som medfört en större personalomsättning – har det blivit tydligt att det krävs fler satsningar på utbildning för dem som stannat kvar när många andra lämnat näringen.

Peter Thomelius är positiv till hur yrkeshögskolan anpassar sina utbildningar för att möta efterfrågan på högre kompetens.

– Yrkeshögskolan är en utbildningsform där näringslivet har inflytande över både innehåll och dimensionering av platser. Den är efterfrågad av näringslivet och därför är vi i grunden positiva till den som utbildningsform, och ser gärna att den byggs ut än mera, säger Peter Thomelius.

Han skulle också önska att den står som modell för yrkesutbildningar på gymnasienivå, så kallad yrkesvux.

– Det som är av största vikt för oss är just att utbildningarna genomförs i samverkan med branschen, så att utbildningar och platser motsvarar vad företagen efterfrågar.

Goda möjligheter för den enskilde

Peter Thomelius vill lyfta de goda möjligheter som utbildningarna innebär för den enskilde, vare sig personen vill gå från kock till köksmästare, från servitör till hovmästare, från receptionist till receptionschef eller välja helt andra karriärer. Men för den som inte kan vänta på resultat finns även snabbare varianter.

– Kortare kurser på distans är en flexibel form som passar vår näring väldigt bra. Där är det viktigt att poängtera att det hela bygger på att det är kostnadsfritt för företagen, och att studerande kan finansiera sina studier via studiemedel eller genom att söka stipendium via Visita. I många fall går det även att fortsätta vara yrkesverksam, säger Peter Thomelius.

På Yrkesakademins yrkeshögskola, som samarbetar med företagen och därmed riktar sig direkt mot arbetsmarknaden, satsar man på både korta och långa utbildningar.

– Det går ut på att möta de krav och utmaningar som finns i branschen idag. Dels har pandemin ställt hela världen uppochner, dels behöver man fortsätta vara i drift samtidigt som man ska fylla kompetensgapet. Många har flytt branschen och man har behövt hitta smidiga sätt att ersätta dem, säger Matilda Runeson, som är utbildningsledare på Yrkesakademin.

Samlar människor från alla håll i landet

Matilda Runeson nämner som exempel en aktuell kurs i så kallad ”Food & Beverage Management Executive”, där den första klassen av tre planerade nu har sin examen efter 20 veckors utbildning på deltid och helt på distans. En utbildningsform som samlar människor från alla håll i landet med olika bakgrund och erfarenheter.

– Det blir så många adderade värden i och med detta. Själv brinner jag för nätverkande och kompetensutveckling där man möts för att sträva mot samma mål: Hur kan vi utveckla branschen tillsammans? säger Matilda Runeson.

Hon menar alltså att det inte bara handlar om att deltagarna i kurserna ska reproducera det som branschen redan har skapat, utan även ta chansen att utveckla den vidare. Att efterfrågan förändras och gästerna blir mer medvetna är avgörande även för utbildningarna.

– Det som är häftigt är när företag vill avsätta tiden de får med studerande till att få in nya perspektiv på sin verksamhet. Det är otroligt viktigt att branschen är öppen för detta, särskilt när det gäller att möta gästernas nya krav och förväntningar, säger Matilda Runeson.

– Om man som företag ger sina medarbetare utbildning ökar det också stoltheten, som en bekräftelse på att medarbetarna är på rätt väg och dessutom kan få en massa tips och trix för att kunna bli ännu bättre. Om man inte får den bekräftelsen är det lätt att man går runt i sin egen bubbla.

Ökat antal valideringar säkrar kompetens

Något annat som öppnat för möjligheten att ta tillvara på kompetens är regeringens proposition nyligen om att öka antalet valideringar. Hur arbetsmarknaden – bland annat besöksnäringen – ska kunna ta tillvara på utlandsföddas kunskaper är något som länge diskuterats, och ska göra det lättare för arbetssökande att få intyg eller betyg på sina förkunskaper.

I propositionen föreslår regeringen att de arbetssökandes egna hemkommuner från och med nästa år ska erbjuda kartläggningar av förkunskaper via kommunal vuxenutbildning, komvux.

Peter Thomelius är positiv till beskedet.

– Utöver yrkeshögskola är validering ett viktigt verktyg för att säkerställa att man tar tillvara på förkunskaperna på bästa sätt. Och därmed kan utbildningstiden förkortas, menar han.

Så får du mer tid över till dina gäster

Så får du mer tid över till dina gäster

Med Picasso Digital får hotell och konferensanläggningar digitala tjänster för bokning, incheckning och betalning så att du kan lägga mer fokus på det som är allra viktigast i verksamheten – nämligen dina gäster...