Annons

Subventionerad rådgivning ska utveckla matupplevelsen

zoom Subventionerad rådgivning ska hjälpa företag inom besöksnäringen att stärka sina varumärken. Foto: Colourbox
Subventionerad rådgivning ska hjälpa företag inom besöksnäringen att stärka sina varumärken. Foto: Colourbox
NYHETER. Företag inom besöksnäringen som verkar på landsbygden och som har någon form av mathantering har nu möjlighet att få kraftigt subventionerad rådgivning för att kunna optimera sina verksamheter och utveckla nya matupplevelser.
Annons

– Vi vill få rejäl snurr på verksamheterna och ta bort onödiga hinder, så att företag kan växa, säger Tobias Kreuzpointner, besöksnäringssamordnare på Jordbruksverket.

Som en del i landsbygdsprogrammet och den svenska livsmedelsstrategin (se faktaruta) har Jordbruksverket i ett ramavtal upphandlat sex leverantörer av rådgivningstjänster. Sedan 1 december kan företag som serverar mat och dryck på landsbygden ta del av rådgivningen, och på så sätt öka sina möjligheter att driva framgångsrika och stabila verksamheter. 

– Kunskap och kompetens är faktorer som kan vara begränsande för tillväxten. Har man möjligheten att ta in extern kompetens kan det bidra till att man kan uppnå de mål som näringen har satt, säger Tobias Kreuzpointner.

De upphandlade rådgivningstjänsterna omfattar flera temaområden; bland annat marknadsföring, affärsutveckling, hållbarhet, anläggningsutveckling och utveckling av det regionala utbudet av mat och dryck. Företagen och verksamheterna kan själva välja det rådgivningsföretag som erbjuder sådana tjänster som de är i behov av.

– Vi gjorde i förväg noggranna inventeringar och utredningar om vad som behövs för att göra besöksnäringen starkare, och då identifierade vi just de här olika områdena, berättar Tobias Kreuzpointner.

Inom besöksnäringen på landsbygden är den regionala identiteten viktig. Därför kommer företagen bland annat kunna få hjälp med konceptutveckling och med att lyfta region- och lokaltypiska mat- och dryckesalternativ i sina verksamheter. 

– Effekten ska vara att företagen ska ha möjlighet stärka sina varumärken och växa på lång sikt, säger Tobias Kreuzpointner. 

Totalt 3,9 miljoner kronor står till förfogande för rådgivningstjänsterna, och de besöksnäringsföretag som anlitar en upphandlad rådgivare får 70 procent av rådgivningskostnaden betald av landsbygdsprogrammet. Resterande 30 procent står företagen själva för.