Annons

Svåra år väntar restaurangerna enligt ny prognos

zoom
NYHETER. Det minskade uteätandet 2020 väntas ge effekter långt in i framtiden, enligt en nyligen sammanställd prognos från DLF. 2019 års restaurangvolymer förväntas inte kunna uppnås förrän efter år 2024.
Annons

Rapporten, Marknadsutsikter 2024, baseras på ett tjugotal djupintervjuer med ledande branschexperter och personer på ledningsnivå inom dagligvarubranschen. Intervjuerna har sammanställts av DLF, branschorganisationen för grossister, och tecknar en gemensam prognos över restaurangernas omsättningsutveckling fram till år 2024.

För restaurangernas del är rapporten dyster läsning, även om den pågående pandemin gör osäkerheten i prognosen betydligt större än normalt. Restaurangernas omsättning väntas gå ner med 25 procent under 2020. Våren 2021 förväntas återhämtningen påbörjas och restaurangerna växa med drygt 14 procent under 2021.

Men trots att återhämtningen från 2020 väntas påbörja under våren 2021 bedöms restaurangerna endast växa med totalt i genomsnitt 1 procent per år fram till 2024. Restaurangvolymerna från 2019 förväntas inte uppnås förrän efter år 2024.

Om smittspridningen och restriktionerna fortsätter vara omfattande även under 2021, försenas restaurangernas prognostiserade återhämtning. Det motsatta gäller förstås om situationen skulle ljusna kraftigt under första kvartalet 2021.

Lunchrestaurangerna men också trafikrestaurangerna har mer än halverat sin omsättning under andra kvartalet, på grund av att många arbetar helt eller delvis hemifrån. Inom delar av tjänstesektorn och framförallt i storstäderna väntas många fortsätta arbeta hemifrån även efter att pandemin klingat av, vilket tros påverka samma aktörer negativt på lång sikt.

Pandemin har även medfört att stora delar av affärsresandet har upphört och ersatts av digitala möten. Konferenser och mässor har nästan upphört helt, eller ersatts av digitala event. Detta drabbar hotellrestaurangerna extra hårt, som tappade 70 procent av sin omsättning under andra kvartalet 2020 (jämfört med motsvarande kvartal 2019).

Pandemin förväntas även ge långsiktiga förändringar av turismen. Bedömningen är att den inhemska turismen växer och att den internationella turismen minskar jämfört med innan pandemin. Affärsresandet väntas inte heller återgå till nivåerna innan pandemin utan förväntas på längre sikt minska och till viss del ersättas av digitala möten.

Rapportens prognos bygger på att pandemin utvecklas med en kraftig topp på hösten och vintern år 2020/2021, följt av en gradvis minskning våren 2021 om vaccin finns tillgängliga för större grupper i det svenska samhället vid halvårsskiftet 2021.