Annons

Svensk hotellmarknad går rekordbra

zoom Färsk halvårsrapport visar en stark uppåtkurva för den svenska hotellmarknaden.
Färsk halvårsrapport visar en stark uppåtkurva för den svenska hotellmarknaden.
NYHETER. Sällan har det gått så bra för de svenska hotellen som nu. Högkonjunktur och kraftigt ökad efterfrågan från både privat- och affärsgäster samtidigt som hotellkapaciteten minskar en aning gör att branschen blomstrar. Och viktigaste glädjebeskedet: Hotellen tjänar bra med pengar.
Annons

Hotellbranschen är inget för nervsvaga. Finanskriser, valutasvängningar, nya onlinespelare att kriga mot, höjda ungdomsarbetsgivaravgifter… Men trots alla dessa utmaningar visar halvårsstatistik från Visita, SCB och Konjunkturinstitutet att de svenska hotellen står starka. Alla pilar pekar uppåt – och i de flesta fall riktigt rejält. Men viktigaste av allt: Hotellens syn på sin lönsamhet ligger historiskt högt, till och med högre än 2007 före finanskrisen.

 – Andelen hotell som säger sig ha god lönsamhet är betydligt fler än de som har dålig lönsamhet. Det är en stor skillnad mot 2014, då var bilden i stort sett spegelvänd. Dessutom är hotellen fortsatt optimistiska inför resten av året, säger Björn Arnek, chefsekonom på Visita.

Fler affärsresenärer

En bred uppgång i efterfrågan från alla typer av hotellgäster är grunden för den positiva utvecklingen. Framför allt har affärsresenärerna på hotellen blivit fler under första halvan av 2016. Antalet belagda hotellrum med affärsgäster ökade med 6,5 procent jämfört med året innan, vilket är en snabbare ökningstakt än för privatgästerna (5,6 procent). Privatsegment har annars varit det som vuxit snabbast de senaste fem åren. Även konferensgästerna, som står för en krympande andel av hotellmarknaden, bröt den negativa trenden och ökade med 1,2 procent.

Det är den starka svenska konjunkturen som lyfter hotellbranschen.

–  Det finns ett mycket tydligt samband mellan tillväxt i den svenska bruttonationalprodukten (BNP) och tillväxten av belagda hotellrum. Den svaga svenska kronan hjälper också till att fler utländska resenärer kommer till Sverige, säger Björn Arnek.

Den genomsnittliga beläggningsgraden på svenska hotell ökade med 3 procentenheter, från 51 till 54 procent första halvåret. Visita spår att det på helår kan bli 57 procent, en rekordhög siffra.

 

Ökade rumspriser 

En bidragande orsak till att svenska hotellrum är mer belagda än någonsin är det faktum är det totala hotellutbudet minskade något under perioden. I praktiken handlar det ofta om hotell och konferensanläggningar utanför storstäderna som helt eller delvis ställt om verksamheten till asylboenden efter de kraftiga flyktingströmmarna till Sverige förra hösten.

 – Det är en faktor ingen kunde förutse, men det har bidragit till att trycket på befintliga hotell och att rumspriserna ökat med 4 procent efter att ha legat still sedan 2012, säger Arnek.

Kort sagt: Hotellen går som tåget vilket även bekräftas av att nyckeltalet RevPar, snittintäkt per tillgängligt rum, ökade med hela 10,5 procent under första halvåret jämfört med året innan. Stockholm och Göteborg har fått flera nya storhotell de senaste åren, men ökade ändå RevPar med 13 respektive 11 procent. Även Malmö, där hotellkapaciteten ökat 20 procent det senaste året, ökade med 6 procent, men där hängde inte snittpriserna med i samma takt. Bland de 20 största hotellkommunerna ökade RevPar mest i Uppsala och Åre, 24 respektive 20 procent.

 – När Profil Hotel stängde för att bli studentbostäder blev det fler gäster till alla oss andra Uppsalahotell. Det har lett till högre snittpriser. På tisdagar och onsdag är hotellet helt fullt med affärsgäster och weekendgästerna blir fler. Det känns magiskt! säger Susanne Boije Fredlund, vd för Clarion Hotell Gillet i Uppsala.

 

Bra läge inför vintern 

I Åre spelar konjunkturen mindre roll för hotellens framgång – snön desto mer. En bra skidvinter med mycket snö och fint väder bidrog till att skidortens hotell ökade beläggningsgraden från 44 till 49 procent och fick ut 8 procent högre snittpriser.
 – Jag är mycket förhoppningsfull inför nästa vinter. En bra vinter brukar leda till att det bokas bra inför nästa, eftersom våra gäster reser härifrån med fantastiska minnen och sprider budskapet om Åre, säger Stefan Liljestrand, vd på Tott Hotel Åre.

Bland de 20 största hotellkommunerna sjönk RevPar bara i tre städer, mest i Helsingborg, 13,6 procent. En bidragande förklaring är stadens nya storhotell Radisson Blu Metropol som öppnade i september 2015. Hotelldirektör Mikael Wennerström medger att tillkomsten av 205 nya hotellrum under vinterns lågsäsong slog mot snittpriser och RevPar hos stadens hotell, men att den starka konjunkturen gjort att hotellet i vår och sommar utvecklats bättre och snabbare än ägaren Winn Hotels räknat med.

–  Vi har gått med vinst från april. Det har funnits brist på hotellrum för affärsresenärer i centrala stan, så det var bra timing ihop med konjunkturen att öppna när vi gjorde.

Visita är fortsatt optimistiskt och tror på 5 procents ökning av antalet belagda hotellrum för helåret. Mikael Wennerström på Radisson Blu Metropol delar optimismen.

– Vi ser ingen tendens att marknaden viker.