Annons

Svensk Turisms nya ordförande: ”Det finns många utmaningar”

zoom Digitaliseringen är en av de stora utmaningar som Svensk Turism står inför. Foto: Svensk Turism, Colourbox
Digitaliseringen är en av de stora utmaningar som Svensk Turism står inför. Foto: Svensk Turism, Colourbox
NYHETER. Som ny ordförande i Svensk Turism ser hotelldirektören Susanne Andersson Pripp det som en av sina främsta uppgifter att blicka in i framtiden och få med hela näringen på tåget.
Annons

– Det känns fantastiskt roligt, Svensk Turism är i mitt synsätt den viktigaste organisationen i Sverige eftersom det är den branschen jag själv jobbar i, säger Susanne Andersson Pripp, vd för Hotell Ett i Östersund.

Vad blir ditt viktigaste uppdrag i rollen som ordförande?

– Här och nu så är det att tillsammans med hela besöksnäringen titta på det framtida strategiarbetet. Den befintliga strategin går ut 2020, och då måste vi ha en ny strategi på banan som hela näringen står bakom. Dessutom ska vi följa upp den utredning som regeringen tillsatte i fjol, och se till att våra strategier går mot samma mål.

Så mycket strategiarbete alltså?

– Ja, just nu är det mycket strategiarbete och lobbingarbete. Men det största arbetet just nu är att jobba med framtidsprojektet Visit the Future som vi gör tillsammans med Tillväxtverket, och som är ett grundarbete inför kommande strategiarbete.

Vad tittar ni på där?

– På förutsättningar och förändringar i samhället och i näringslivet som sker till följd bland annat av digitaliseringen. Vi tittar på automatisering och robotisering och på hur det ska inkluderas i den nya strategin. Det är första gången vi måste ta digitaliseringen i beaktande så det är ett annorlunda sätt att arbeta på.

Vilka frågor vill du driva?

– Jag är satt här för att driva hela näringens frågor. Mitt jobb handlar ju om att fråga våra 170 ägare vad de önskar att Svensk Turism ska ägna sig åt och sedan leda det arbetet framåt. Men vi är ju hälftenägare i Visit Sweden så mitt uppdrag handlar också om att ta del av deras arbete med att marknadsföra Sverige.

Några dagar efter att Susanne Andersson Pripp hade valts till styrelseordförande för Svensk Turism, valdes hon in som vice ordförande i Visit Sweden.

Vilka ser du som de största utmaningarna för svensk turism?

– Vi har många framför oss. Vi har haft en svag krona under en lång period, men stärks den så blir det en utmaning, samtidigt ser vi en ökad nöjdhet från våra besökare och ett ökat resande. Säkerhetsfrågan måste vi lyfta, och hållbarhetsfrågan kommer att bli mer komplicerad framöver med olika aspekter. Sedan har du terrorsidan som vi måste ta i beaktande, och som sagt digitaliseringen – att möta upp framtidens resenär blir en stor utmaning, det gäller att hålla fanan när det häller att förstå den teknik som kommer, och att lära oss vad framtidens turister och besökare vill ha.

Och vari ser du de största möjligheterna?

–Det viktigaste är att man ser möjligheter och inte problem, och möjligheterna för branschen att gemensamt utvecklas framåt, det gäller att vi har med oss alla på resan.

Hur ska svensk turism öka?

– Genom att alla destinationer runt om i landet och regeringen förstår att vi måste samlas kring de mål och visioner vi sätter upp. Partifärg spelar ingen roll, det handlar mer om inställningen till att och hur vi ska öka.