Annons

Swedish Lapland rustar för tiden efter pandemin

zoom Andreas Lind, vd för Swedish Lapland Visitors Board. Foto: Swedish Lapland
Andreas Lind, vd för Swedish Lapland Visitors Board. Foto: Swedish Lapland
NYHETER. Nu rustar hårt drabbade Swedish Lapland för att tillsammans med de lokala destinationerna och kommunerna kunna stötta de lokala företagen. Resurser ska frigöras men det behövs även nya – digitala – affärsmodeller.
Annons

Precis som många andra aktörer i besöksnäringen så drabbades Swedish Laplands aktörer hårt av pandemin. Detta bekräftas av SCB:s siffror, som visar på ett tapp på 56 procent av gästnätterna maj-juli, jämfört med sommaren 2019. Det motsvarar omkring 718 000 gästnätter och regionen är en Sveriges allra hårdast drabbade.

– Regioner nära storstäderna är tätbefolkade och har därför klarat sommaren bättre än vi. Svenskarna har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stannat nära hemmet, men effekterna förstärks också av att vi i Swedish Lapland har en större andel internationella besökare än andra, säger Andreas Lind, vd för Swedish Lapland Visitors Board.

Stor exponering i internationell media

Inom Swedish Lapland ser man dock optimistiskt på framtiden, inte minst tack vare en ökad global efterfrågan på naturturism som växte redan innan pandemin. Swedish Lapland fick exempelvis internationell uppmärksamhet i bland annat National Geographic, Vogue och Financial Times under 2019. Men sedan stannade allt upp.

– Efter ett halvårs tystnad har Swedish Laplands Visitors Board nu fått flera förfrågningar från media igen, vilket brukar avspegla trender inom resandet, säger Andreas Lind.

Nu rustar Swedish Lapland Visitors Board för att tillsammans med samtliga lokala destinationer och kommuner frigöra resurser till att stötta företagen i kommande internationella kampanjer. Man kommer även hjälpa till med att anpassa den regionala besöksnäringen för den resemarknad som nu reser sig ur askan.

– Vad exakt detta innebär kvarstår att se, vi kan inte i dagsläget säga hur mycket resurser vi får loss; det handlar om att våra finansiärer och företag är redo att tillsammans satsa på att visa en tro på den här näringen, säger Andreas Lind.

Han framhåller att man inom Swedish Lapland har en lång historik av bra samarbete med offentligheten.

– Vi har alltid känt offentlighetens uppbackning på satsningar för företagen och inget pekar på att våra beslutsfattare i Swedish Lapland och den offentliga sektorn är rubbade i tron på besöksnäringens nytta.

Inte pausat kampanjer

Trots svackan i och med pandemin så har Swedish Lapland inte pausat sina kampanjer, något som Andreas Lind tror är viktigt.

– Arbetet med att bearbeta marknaden pågår hela tiden, vi kör kontinuerligt kampanjer mot de marknader vi anser vara mogna. Just nu lokala, men även mot de nationer som vi tror oss kunna möta inför kommande vintersäsong.

Han berättar att kampanjerna har varit relativt framgångsrika, inte minst inom digitala medier.

– Vi följer även de marknader som vi ännu inte kan nå. Vi försöker se till att intresset finns när gränserna väl öppnar och resandet tar fart.

Måste vara redo

Hos Swedish Lapland har man sett en enorm tillväxt i sociala medier.

– Vi är tämligen säkra på att det sitter många som nu inte kan resa och drömmer om att uppleva saker som Swedish Lapland kan tillgodose, säger han och tillägger:

– Frågan är bara hur nära säljet bearbetning kan ske, det är den stora frågan som branschen brottas med just nu. Det går ju inte att säga ett givet datum men när gränser öppnas, men när människor är redo att resa igen ska vi finnas här som ett attraktivt resmål.

Digitala affärsmodeller behövs

Hos Swedish Lapland ser man tydligt hur företagen mannar upp och Anderas framhåller att det finns en stark vilja hos företagarna att vara redo när möjligheten väl kommer.

– Vi arbetar kontinuerligt med att företagen ska ställa om sig för ”det nya normala” som ska komma. Digitala affärsmodeller, och inte minst digitalt sälj, accelererar och blir än mer viktigt. Här har vi kommit ganska långt, men det finns ändå mycket kvar att göra för de lokala företagen och där ska vi stötta dem så mycket vi någonsin kan, säger han och fortsätter:

– Utöver detta ska det också säkras tillgänglighet när tiderna vänder. Om vi har gäster som vill besöka oss och logi med mera är på plats, så är det också viktigt att sådant som tåg och flygstolar finns.

Många spelare har kommit tillbaka

Många spelare har kommit tillbaka

Efter pandemin har de spelande gästerna hittat tillbaka till Vegas och antalet nya spelare har ökat markant. I år har ungefär 30 000 nya spelare registrerat sig hittills och störst är ökningen bland 18–30-åringarna...