Annons

”Turismens betydelse för Karlskrona har blivit plågsamt tydlig”

zoom Terje Viblom Pedersen, turistchef i Karlskrona.
Terje Viblom Pedersen, turistchef i Karlskrona.
NYHETER. Redan 2019 påbörjades arbetet hos Visit Karlskrona med att ta fram en strategi för turism- och besöksnäringen. Men pandemin har fått behovet av en gemensam plattform och riktning framåt att bli än mer akut för destinationen.
Annons

Blekingepärlan Karlskrona har precis som många andra destinationer fått det allt kämpigare under coronakrisen och nu tar man krafttag för att gemensamt blicka framåt.

– Turismens betydelse för Karlskrona har blivit plågsamt tydlig under rådande pandemi. Men vi tror branschen kommer att resa sig igen och vara en betydande tillväxtmotor i kommunen även i framtiden, säger Terje Viblom Pedersen, turistchef i Karlskrona.

Redan 2019 påbörjades arbetet hos kommunen med att ta fram en turism- och besöksnäringsstrategi, eftersom ingen sådan fanns.

– Det är en komplex näring, många parter och olika segment och intressenter är involverade, och vi som kommun ska ju försöka ta vara på allas intressen.

Samsyn behövs

Man såg därför ett behov av en gemensam plattform och en riktning framåt.

– Jag är övertygad om att vi måste göra en hel del gemensamt för destinationen om vi ska lyckas. Det är bra om vi har en samsyn för vilket håll vi ska åt, säger Terje Viblom Pedersen och förtydligar:

– Dels för att näringen ska kunna rikta sin marknadsföring åt samma håll som destination. Dels för att kommunen internt behöver ett styrdokument där vi kan ha en gemensam riktning som underlättar beslutsfattande. Annars kan det lätt bli så att beslut motverkar varann snarare än att de samverkar.

Vill se tydlighet

Enligt Terje Viblom Pedersen är målet ett underlag som fungerar som en handlingsplan, snarare än ett dokument som sedan ”blir glömt”.

– Risken finns att det blir för mycket, för stort och för övergripande. Vi vill hålla det på en praktisk nivå, så att den pekar ut tydliga riktningar för handling.

Han lyfter delar i vår omvärld som inverkar på behovet av en strategi: hållbarhet, digitalisering och globala trender. Och självklart pandemin.

– Pandemin har gjort det ännu tydligare att det finns ett behov av att samverka och göra rätt saker, men samtidigt har vårt arbete med strategin försvårats. Vissa verksamheter och näringsidkare har mer än nog med att bara överleva. Då är det givetvis svårt att tänka strategiskt och långsiktigt, vilket är en utmaning i detta.

Lösningsorienterad

Man har sedan tidigare en dialog med olika parter inom den lokala besöksnäringen. Men tillvägagångssättet har fått modifieras på grund av pandemin.

– Vi hade en plan att genomföra fysiska besök, workshops med mera, men nu får det bli en annan form och dignitet på det hela gällande våra intressenter. Bland annat har vi en dialog internt med kommunens förvaltningar.

Terje Viblom Pedersens förhoppning är att kommunen ska bli duktigare på att inte bara peka ut en riktning utan även komma med förslag på lösningar.

– Vi är kanske bättre på att ställa frågor än att komma med förslag på lösningar. Så det är mitt önskemål – och mål – att vi ska kunna vara ganska konkreta.