Annons

Upprustar vandringsleder för miljoner

zoom Foto: Karl Vertegård, Destination Vemdalen Anna Hansson, vd för Destination Vemdalen
Foto: Karl Vertegård, Destination Vemdalen Anna Hansson, vd för Destination Vemdalen
NYHETER. Nya spångar, röjda leder, renoverade och nya raststugor. Destination Vemdalen vill ta tillvara på intresset för att vandra i svensk fjällnatur och rustar upp Vemdalens tur- och vandringsleder för miljonbelopp.
Annons

Naturturismen i Sverige upplever ett rejält uppsving och på tio år har Destination Vemdalen mer än fördubblat antalet kommersiella gästnätter. Men allt fler som väljer att vandra i fjällen innebär också slitage på naturen och därför behöver vandringslederna kontinuerligt rustas upp. Just nu lägger Destination Vemdalen 3,2 miljoner kronor på bland annat kilometervis med nylagd spång, broar, trappor, raststugor och vilobänkar i ett projekt som sträcker sig till slutet av oktober i nästa år.

Det vi gör nu är att få upp basnivån till där den ska vara, med fina vandringsleder som ger en trygg och trevlig vandring och för att arbeta förebyggande med att skydda djur och fjällnatur på ett långsiktigt hållbart sätt, säger Anna Hansson, vd för Destination Vemdalen.

Viktigt att fjällnaturen skyddas

Samtidigt påpekar hon att arbetet med vandringslederna inte bara handlar om upprustningen av dem. Vemdalens turleder ligger inte på statlig mark, utan löper över områden där närmare 1200 markägare berörs av någon form av led på sin mark.

– Tidigare har samarbetet med markägarna bara byggt på muntliga överenskommelser, men sedan vi tog över skötseln från kommunerna av de aktuella lederna ser vi också till att skriva markägaravtal. Även om allemansrätten råder är det viktigt att fjällnaturen skyddas och att inte markägarnas egna verksamheter, till exempel jakt, skogsbruk, fäboddrift med mera störs för mycket av vandrande turister, säger Anna Hansson.

Långsiktig hållbar tillväxt

Bakom finansieringen av projektet står framförallt Tillväxtverket och Region Jämtland/Härjedalen tillsammans med Destination Vemdalens 140 olika delägare. När pengarna är slut för det pågående projektet är tanken att höjda avgifter för delägarna ska fortsätta finansieringen av ledernas underhåll.

– Näringen här uppe har ett ansvar att sköta om fjället och våra delägare förstår ju själva hur väl skötta vandringsleder skapar affärsmöjligheter för dem. Genom vårt arbete som destinationsbolag skapar vi värde för våra delägare och bygger upp en långsiktig hållbar tillväxt, med natur och kultur i centrum.

Svamp, cykel och fiske

Anna Hansson ser inte heller hur en kommande lågkonjunktur kommer påverka tillströmningen av turister. Hon tror snarare att det kan bli fler besök, när många svenskar i sämre tider väljer att turista inom landet och i högre grad vill nyttja sina fritidsstugor – inte bara under vintern. Skidanläggningarna i Vemdalen upplevde all time high i fjol men procentuellt ökar turismen på sommaren mycket mer, samtidigt som allt fler ser fördelarna med höst och vår. 

– Hösten är verkligen vandringens tid. Du kan också plocka svamp, cykla och fiska och snart är det jaktsäsong. Hösten på fjället är fantastisk, säger Anna Hansson.