Annons

Utlandsturister bakom nytt turismrekord

zoom Gränshandeln, framförallt med Norge, bidrar i hög grad till turismökningen i Sverige. Foto: Colourbox
Gränshandeln, framförallt med Norge, bidrar i hög grad till turismökningen i Sverige. Foto: Colourbox
NYHETER. Allt fler utländska turister bidrog till att den svenska turismen nådde en ny rekordnivå i fjol visar Turismens årsbokslut 2018 från Tillväxtverket. "En svag krona är bara en del av förklaringen", säger Sofi Sjöberg, analytiker på Tillväxtverket.

Annons

Turister i Sverige spenderade 337 miljarder i fjol, vilket är en ökning med sex procent sedan 2017 och en ny toppnotering. Återigen är det de utländska turisterna som står för den snabbaste ökningen, plus åtta procent jämfört med plus fem procent för svenskarna. Det betyder att utländska turister står för en allt större andel av den svenska besöksnäringens intäkter. Utländska turister svarade för närmare hälften (43 procent) av den svenska turismkonsumtionen i 2018.

– Vi ser en global trend med ökat internationellt resande. Sverige ligger i linje med snittet i Europa, säger Sofi Sjöberg.

Uppsvinget för den svenska turismen ligger också i nivå med utvecklingen globalt. Enligt statistik från FN:s världsturismorganisation, UNWTO, ökade de internationella flerdagsbesöken globalt med 6 procent under 2018. Den globala trenden är betydligt viktigare än variationer i valutakursen, enligt Tillväxtverkets analys.

– Det är en påverkan på marginalen men vi kan inte se att det är någon stark samvariation, säger Sofi Sjöberg.

Gränshandeln, framförallt med Norge, bidrar i hög grad till turismökningen i Sverige. Trots att den svenska kronan stärkts mot den norska har gränshandeln med Norge ökat. Norrmännens benägenhet att handla i grannlandet styrs mera av punktskatter på alkohol, tobak och socker än av valutakursen.

Norrmän, tyskar och danskar stod tillsammans för närmare hälften av de utländska gästnätterna i Sverige under 2018. Samtidigt höll trenden med ökande gästnätter från långväga marknader i sig. Amerikanerna stod för en tioprocent ökning och USA har nu etablerat sig som den fjärde största utlandsmarknaden när det gäller gästnätter.

Trenden med ett ökat privatresande syns tydligt i Tillväxtverkets analys. Antalet hotellrum sålda till privatresenärer ökade med sju procent under 2018 samtidigt som ökningen för affärsresenärerna stannade vid en procent. Sedan millennieskiftet har privatresenärernas konsumtion ökat med 90 procent medan affärsresenärernas bara ökat med 30 procent.

Storstäderna är de stora vinnarna på den ökade turismen. Storstadslänen stod för 48 procent av gästnätterna under 2018 och svarade för 55 procent av ökningen. På fem år har turismen i storstäderna ökat nästan dubbelt så snabbt i storstäderna jämfört med övriga landet.

Under 2018 skapades 3000 nya jobb och antalet sysselsatta inom turism steg till 172 400 personer, enligt Tillväxtverket. Det kan jämföras med fordonsindustrin där det bara jobbar hälften så många personer.

­

– Det är glädjande att se en fortsatt positiv utveckling för turismen. Besöksnäringen är ekonomiskt betydelsefull för Sverige, men också en viktig jobb- och integrationsmotor i hela landet. För att växla upp arbetet ytterligare har regeringen bestämt att ta fram en nationell strategi för turism- och besöksnäringen som ska bli klar under året, säger näringsminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande från Tillväxtverket.

Satsa på take away till hemestern

Satsa på take away till hemestern

När fler semestrar på hemmaplan kan det bli trångt på de lokala restaurangerna. Därför bör du satsa på take away så att inga kunder behöver vända i dörren