Annons

”Vi beklagar att en del företag har fått vänta”

zoom Foto: Tillväxtverket
Foto: Tillväxtverket
NYHETER. Många företag har drabbats av konkurs eller står vid ruinens brant, på grund av Tillväxtverkets motstridiga besked och flera månader långa väntetider i samband med ansökningar om stödåtgärder. Nu svarar myndigheten på kritiken.
Annons

För Mikael Andersson ledde regeringens löfte om coronastöd till hans nystartade bistro, till en utdragen väg mot konkursens brant på grund av Tillväxtverkets byråkrati. För Malin och Linus Zetterman var konkursen av deras livsverk Hotell Älvdalen snart ett faktum på grund av myndighetens långa handläggningstid.

Besöksliv tog kontakt med Tillväxtverket som, i ett samlat uttalande från flera av myndighetens jurister och experter, här svarar på kritiken.

Vilken är förklaringen till de långa handläggningstiderna, som gjort det omöjligt för vissa företag i besöksbranschen att hålla ut?

– Ungefär 60 procent av alla ansökningar som inkommit under 2021 behöver utredas vidare eller kompletteras, vilket ökar handläggningstiderna. Den tillfälliga lagstiftningen för stödet 2021 ställer också krav på fler kontroller, vilket försvårat möjligheten till en digitaliserad ärendeprocess och har inneburit att Tillväxtverket behöver arbeta med mer individuella, och därmed mer tidskrävande, bedömningar.

Men hur tar ni åt er av kritiken och vad gör ni för att komma tillrätta med handläggningstiderna?

– Vi beklagar att en del företag har fått vänta på besked, det är vår första prioritet att korta våra handläggningstider. Vi har vidtagit flera åtgärder under våren och sommaren för att förstärka organisationen genom ökad bemanning, processförbättringar och automatisering för att korta handläggningstiderna. Under maj och juni–juli anställdes ett hundratal nya medarbetare och vi fortsätter att anställa under hösten.

Besöksliv.se lyfter fram Mikael Anderssons fall som exempel, han fick avslag på sin ansökan om en fortsättning av stöd för de korttidspermitteringar han tvingades till. Förklaringen han fick var att hans företag inte hade rätt till stödet enligt den jämförelsemånad som Tillväxtverket tittat på för att se vilken lönenivå de anställda låg på.

Men redan tidigare hade Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att myndigheten använt sig av fel jämförelsemånad när den gjort sin bedömning.

Hur kommer det sig att han kunde få avslag på sin ansökan när förvaltningsdomstolen redan fastslagit att det var fel jämförelsemånad ni utgått ifrån i besluten?

– Vi kan inte uttala oss om enskilda fall, men det är viktigt att understryka att alla sökande företag alltid har möjlighet att överklaga Tillväxtverkets beslut till domstol.  Eftersom definitionen av jämförelsemånaden är principiellt viktig för kundvänligheten, jämförelsemånaden ska vara förutsägbar för sökande företag, och kontrollsystemet inom korttidsstödet, så överklagade Tillväxtverket förvaltningsrättens domar om jämförelsemånad till högre instans för att fastslå praxis under 2020 och 2021.

Mikael Andersson reagerar också på att ni öppnar upp för omprövning av beslut först i oktober. Hur kan det då vara rimligt att det tar ett halvår att ompröva beslut när ni enligt förvaltningsdomstolen tolkat regeln fel?

Tillväxtverket överklagade förvaltningsrättens domar om jämförelsemånad till högre instans för att fastslå praxis under 2020 och 2021. Först i slutet av juni 2021 kom en avgörande dom från Högsta Förvaltningsdomstolen.

Malin och Linus Zetterman berättade för Besöksliv.se om hur de tvingades försätta sitt företag Hotell Älvdalen i konkurs och hade rätt att ansöka om permitteringsstöd i efterhand. De blev då hänvisade till avdelningen för konkursbon, som fortfarande handlägger ärendet flera månader efter konkursen.

Hur länge måste de vänta innan avdelningen för konkursbon kan behandla ansökan om permitteringsstöd?

– Vi handlägger redan nu konkurser, rekonstruktioner och likvidationer. Handläggning av påträffade konkurser ser annorlunda ut än för andra ärenden, bland annat för att vi då arbetar mot en konkursförvaltare som övertagit ansvaret för företaget, så all kommunikation sker via dem. Svarstiden beror delvis på hur lång tid själva konkursförfarandet tar, och det är inget Tillväxtverket kan påverka.

Företag anser det också omöjligt att komma i kontakt med er – hur tillgängliga är ni för att ta emot samtal och ge information?

– Vår support har i perioder haft kö men normalt sett går det bra att komma fram, vi har tagit emot över 400 000 samtal och vår chatt har en genomsnittlig svarstid på 22 sekunder. Vi har också riktade informationsinsatser i komplicerade frågor och i de ämnen som är mest lästa på vår hemsida. Vi försöker hela tiden förbättra och utveckla vår kundsupport så företagen får det stöd de behöver.

Hur lång tid ska de företag som nu söker stöd räkna med att det tar innan deras ansökan prövas?

– Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar i stödet 2021 är sex veckor och för slutavstämningar är den tre veckor. Företagen kan vänta sig en relativt kort handläggningstid – elva dagar – om ansökan är komplett och korrekt ifylld, vilket är den absolut viktigaste åtgärden för en snabb handläggning. Därför är det viktigt att företagen läser och följer den information som finns till förfogande på hemsidan för att på bästa sätt minimera handläggningstiden så att företagen kan få berättigat stöd utbetalat så snabbt som möjligt.