Annons

”Vi fyller inte utbildningsplatserna”

zoom Linda Grenholm, rektor på Baldergymnasiet i Skellefteå och  gymnasienämndens ordförande Joakim Dahlgren. Foto: Maria Pahlberg/Sara Hällgren
Linda Grenholm, rektor på Baldergymnasiet i Skellefteå och gymnasienämndens ordförande Joakim Dahlgren. Foto: Maria Pahlberg/Sara Hällgren
NYHETER. Skellefteå är en av Sveriges största tillväxtorter där besöksnäringen växer så det knakar. Men trots att vikten av utbildningsmöjligheter ökar, läggs den skolförlagda restaurangutbildningen ner.  Något som fått kritik av många av kommunens restaurangägare.  
Annons

– Självklart är det tråkigt att inte kunna erbjuda ett skolförlagt utbildningsalternativ, dock finns utbildningen kvar men blir istället lärlingsförlagd. Det är en utmaning för restaurangbranschen att så få ungdomar ser en framtid i branschen. Vi fyller inte utbildningsplatserna. I Skellefteå blir det extra kännbart utifrån den expansion vi är inne i, säger Linda Grenholm, som är rektor på Baldergymnasiet i Skellefteå.

Det totala antalet utbildade kockar som går ut i Skellefteå kommun är inte mindre än tidigare år, då utökning skett på vuxenutbildningen. Med en expansion i en rasande takt är behovet dock betydligt större. Beslutet om att den skolförlagda restaurangutbildningen ska läggas ner efter det att nästa års avgångselever slutat, hänvisar  gymnasienämndens ordförande Joakim Dahlgren till faktumet att sökantalet varit för lågt. Hans förhoppning är att de som lockas till branschen ska söka den ovannämnda lärlingsutbildning, alternativ den vuxenutbildning som kommunen också erbjuder.

– Och de utbildningar behöver bransch och skola gemensamt jobba för att locka sökande till. Delvis genom att stötta och informera våra studievägledare så att de kan förmedla en positiv bild av branschen. Skellefteå är en expansiv kommun där alla branscher liksom antalet gymnasieelever växer. Vi behöver skapa oss en helhetsbild över den framtida arbetsmarknaden och se var vi ska lägga våra resurser. Kanske finns det i framtiden belägg för att åter ha en restaurangutbildning på gymnasienivå, säger Joakim Dahlgren.

Att det utöver de programråd som utbildningarna bjuder in till idag inte finns någon organiserad samverkan mellan restaurangerna i Skellefteå ser Linda Grenholm som en brist. I framtiden hoppas hon att branschen får hjälp av näringslivskontoret för att starta igång det arbetet.

– På skolans programråd behandlas främst utbildningsfrågor, men den här utmaningen kräver mer än så. Det handlar om att skapa en attraktiv bransch där människor vill arbeta. Vi behöver även jobba med att locka hit kompetens då människorna som bor i Skellefteå inte kommer att räcka till för att täcka alla branschers ökade behov, säger Linda Grenholm.