Annons

”Viktigt att ta tag i problemet”

zoom
NYHETER. Arbetsgivare behöver bättre strategier för att kunna hjälpa praktikelever som upplever sexuella trakasserier från gäster, visar en ny rapport från BFUF.
Annons

Besöksliv har tidigare berättat att Visita i samarbete med HRF, Unionen och Centrum för arbets- och miljömedicin har inlett ett projekt för att utveckla metoder för hantering av sexuella trakasserier från gäster. Parallellt har Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF, i ett forskningsprojekt intervjuat elever inom gymnasieskolans hotell- och restaurangprogram.

Nu har BFUFs projekt resulterat i rapporten ”Man blir paff”, om hur praktikelever upplever de sexuella trakasserier som kan förekomma från gäster.

– De allra flesta restauranggäster uppför sig ju fullständigt lämpligt, men det räcker tyvärr att en eller några personer inte gör det, säger Stina Algotson, vd för BFUF.

Vad är det främsta syftet med framtagandet av rapporten?

– För Visita och HRF, som är parterna bakom BFUF, är det självklart viktigt att vi bidrar med kunskapsunderlag för att besöksnäringen ska bli en ännu mer attraktiv bransch, som är relevant för unga tjejer och killar som är engagerade och smarta.

Vad betyder det för besöksnäringens möjlighet att rekrytera ny kompetens, att praktikanter riskerar att utsättas för sexuella trakasserier från gäster?

– Risken är ju att den som blir utsatt inte vill fortsätta jobba i branschen. Det betyder att man behöver hitta tydliga strategier och verktyg som lyfts både i utbildningar och i företag. Exempel på hur och vad man kan göra lyfts fram i den här rapporten.

Blev du överraskad över något som framkom i rapporten? 

– Nej egentligen inte. Hat, hot och trakasserier är ju tyvärr ett samhällsproblem och en utmaning för många branscher, inte bara i besöksbranschen, säger Stina Algotson.

Hon konstaterar att det ändå är lite förvånande att många företag fortfarande inte har formaliserat verktyg kring hur de ska hantera dessa situationer, trots att frågan om sexuella trakasserier verkligen har varit på agendan de senaste åren.

– Om man har man en strategi klar att förmedla till anställda och praktikanter om vad man ska göra när situationen uppstår, är alla mer förberedda och kan hantera det på ett bättre sätt.

”En enorm utmaning”

Samtidigt konstaterar Stina Algotson att åren med pandemi och restriktioner bidragit till stor press i branschen, med ännu större personalomsättning och rekryteringsbehov än tidigare.

– Det gör att många, även personalansvariga, är nya och har väldigt ont om tid. Det är en enorm utmaning nu, men därför är det också extra viktigt att ta tag i problemet, säger Stina Algotson.

Utöver rapporten finns det även en masterclass i filmformat på BFUF Play där forskarna Maria Hedlin och Eva Klope medverkar, tillsammans med Caroline Swahn, lärare på restaurang- och livsmedelsprogrammet, samt Peter Thomelius, Visitas chef för kompetensförsörjning.

Vilken målgrupp riktar sig rapporten och masterclass-filmen främst till?

– Först och främst till yrkesutbildningarna och de företag som tar emot elever på praktik. Men som forskarna säger, det här är kunskap som är relevant för alla som driver företag och jobbar i besöksnäringen, säger Stina Algotson.

Rapporten ”Man blir paff” går att läsa här och Masterclass-filmen hittar du här.

Läs mer: Så skapas bra förutsättningar för framtidens restaurangnäring

Vill du bli medlem i Visita?
Vi hjälper svenska företag inom besöksnäringen. Läs här om fördelarna med att vara medlem!
Många spelare har kommit tillbaka

Många spelare har kommit tillbaka

Efter pandemin har de spelande gästerna hittat tillbaka till Vegas och antalet nya spelare har ökat markant. I år har ungefär 30 000 nya spelare registrerat sig hittills och störst är ökningen bland 18–30-åringarna...