Annons

Visit Värmland ser över fysisk tillgänglighet

zoom Gunn Axelsson är projektledare hos Visit Värmland.
Gunn Axelsson är projektledare hos Visit Värmland.
NYHETER. För att underlätta för besökare med funktionsvariationer så kartlägger nu Visit Värmland den fysiska tillgängligheten tillsammans med ett trettiotal lokala aktörer inom besöksnäringen.
Annons

Visit Värmland är igång med ett projekt där man ska inventera nuläget i 30 lokala besöksmål utifrån tillgänglighet för besökare med funktionsvariationer.

– Målgruppen som har behov av anpassningar av olika slag växer och det är viktigt att de kan hitta relevant information för att veta att det fungerar för den enskilda individen på de olika besöksmålen, säger Gunn Axelsson projektledare på Visit Värmland och fortsätter:

– Genom projektet synliggör vi för de deltagande företagen både det som är bra och om det finns brister i tillgänglighet på platsen. Det är också ett sätt att sprida kunskap och öka medvetenheten för funktionsvariationer hos aktörerna inom Värmlands besöksnäring.

Deltar frivilligt

Man inventerar alla typer av miljöer, både inomhus och utomhus, men enligt Gunn Axelsson ligger fokus på de nödvändigaste funktionerna och faciliteterna, som parkering, toaletter och sittplatser i förhållande till de vanligaste behoven – syn, hörsel och rörelsehinder.

Samtliga företag som deltar gör det frivilligt, och enligt Visit Värmland har de alla en önskan om att kunna förbättra villkoren för personer med funktionsvariation så att de bättre kan ta del av besöksnäringen i Värmland.

– De får en helt annan förståelse för hur viktigt det är att tillgängliggöra att fler kan besöka dem.

Målgruppen omfattar inte bara personer med funktionsvariation utan också äldre som ökar sitt resande, förklarar Gunn Axelsson.

Måste informera om tillgängligheten

Efter inventeringen får de deltagande aktörerna en ordentlig genomgång av resultatet, tillsammans med tips på hur de kan förbättra tillgängligheten. Det kan nämligen vara svårt för den enskilde aktören att veta både vad som efterfrågas och hur en anpassning kan göras.

– Vi vill belysa att det inte alltid behöver vara varken svårt, komplicerat eller dyrt. Vissa åtgärder är ganska enkla, medan andra så klart är kostsamma och ibland till och med omöjliga att åtgärda. Till exempel höga trösklar i en gammal hembygdsgård. Men ofta så har man ändå hittat en lösning så att det funkar för de flesta besökarna i alla fall, och då är det viktigt att man berättar det, så att gästen inte avstår i onödan.

Hon betonar att det inte räcker att enbart vara tillgängliga, det gäller också att informera om det. Kartläggningen publiceras därefter i en tillgänglighetsdatabas, t-d.se, och resultatet kommer att vara sökbart.

– För att kunna ta emot besökarna och vara konkurrenskraftiga behöver vi även bli bättre på att informera om att vi är tillgängliga, så att den potentiella besökaren kan hitta den information man letar efter, säger Gunn Axelsson, som hoppas att fler tar efter initiativet.

– Det finns enbart fördelar med det – för alla parter.